Исус да бъде издигнат, хората далеч от Него да го познаят
изграждайки църква която да бъде фактор на промяна за света около нея!

Повече за нас
 

Ние обичаме Бог, обичаме и хората!
Ние съществуваме за да внесем надежда и вяра в Бога в културата и живота на хората.
Живеем за да кажем, че Исус Христос е жив и Той все още върши чудеса и днес!

пастор

Максим и Теодора Асенови

Нашите главни пастори, Максим и Теодора Асенов имат сърце за Пробуждането на нашата нация
чрез посланието на Добрата Вест. Те вярват, че силното семейство лежи в основата на успешното служение.

Вярваме в силата на взаимоотношенията. На боулинг, кино или вкусна вечеря, няма защо да си сам.

“Училище на Словото и Духа”, е специално подготвена учебна програма, която съдържа най-основните и важни предмети в изучаването на Библята.

Пробуждане в четири стъпки – Посетител, Посветен, Помощник, Посланик. Искаш ли да знаеш Повече?

Осмеляваме се да мечтаем голямо и да вярваме, че чрез Божията помощ можем да допринесем за по-доброто развитие и бъдеще на България.

На всяко от нашите събрания в неделя осигуряваме сигурна среда за децата. Има място и за вашето дете!

Целогодишен верижен пост, в който всеки ден издигаме и се молим за различни молитвени точки . Не е късно да се включиш!