Исус да бъде издигнат,
хората далеч от Него да го познаят
изграждайки църква която да бъде фактор на промяна за света около нея!

Повече за нас
 

Ние обичаме Бог, обичаме и хората!
Съществуваме за да внесем надежда и вяра в Бога в културата и живота на хората.
Живеем за да кажем, че Исус Христос е жив и Той все още върши чудеса и днес!


пастор
Максим и Теодора Асенови

Нашите главни пастори,
Максим и Теодора имат сърце за Пробуждането на нашата нация
чрез посланието на Добрата Вест. Те вярват, че силното семейство лежи в основата на успешното служение.

РЕДОВНИ СЪБРАНИЯ

НЕДЕЛЯ / 16:45
СРЯДА / 19:00
КОНТАКТИ:

Адресул. „Васил Друмев“ 37

Тел. номер+359 895562055

И-Мейлmail@awakening.bg