АЗ СЕ ОСМЕЛЯВАМ

Църква Пробуждане обича своята страна и съграждани!


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Исус да бъде издигнат,
хората далеч от Него да го познаят
изграждайки църква която да бъде фактор на промяна за света около нея!

Повече за нас
 

Ние обичаме Бог, обичаме и хората!
Съществуваме за да внесем надежда и вяра в Бога в културата и живота на хората.
Живеем за да кажем, че Исус Христос е жив и Той все още върши чудеса и днес!


пастор
Максим и Теодора Асенови

Нашите главни пастори, Максим и Теодора имат сърце за Пробуждането на нашата нация
чрез посланието на Добрата Вест. Те вярват, че силното семейство лежи в основата на успешното служение.

РЕДОВНИ СЪБРАНИЯ

НЕДЕЛЯ / 10:45
НЕДЕЛЯ / 16:45
СРЯДА / 19:00
КОНТАКТИ:

Адресул. „Васил Друмев“ 37

Тел. номер+359 895562055

И-Мейлmail@awakening.bg