Пастор Максим Асенов е интернационален говорител, основател и главен пастор на Църкви Пробуждане. Максим е роден в София, България и след като през тийнейджърските си години предава живота си на Бог започва интензивно да изучава Библията и да търси лично взаимоотношение с Него. Откликва на Божия призив за споделяне и проповядване на евангелието и няколко години по-късно се дипломира в Библейско Училище в Швеция. През 2014 той се жени за Теодора и като Божии служители и семейство се посвещават заедно да служат на Бога и да работят за разширяването на Неговото царство. Двамата споделят убеждението, че силното семейство лежи в основата на успешното служение.