Какво е Пробуждане?

Пробуждане е дом, в който всички възрасти и националности се чувстват добре дошли.

В Пробуждане има култура на любов и приемане, която оставя следа в обществото.

Пробуждане е център за хваление и поклонение със съвременен християнски звук, който разтърсва Балканите и Източна Европа.

Пробуждане е общество от мъже и жени, лидери, които разширяват Божието Царство, всеки в своята област.

Пробуждане е църква, която започва нови църкви.

Пробуждане е църква, която е съвременна, но пълна със Словто и Духа.

В Пробуждане чудеса, спасение и изцеление и норматив.

В Пробуждане църква, която достига множествата, но се грижи за всеки един поотделно.

В Пробуждане винаги мислим за идните поколения.

В Пробуждане храним бедните, лекуваме болните и обичаме необичаните.