Кой е Исус?

Image

Въпросите, които обикновено си задаваме за Бог, са безкрайни: "Бог истински ли е?", "Всичко, което знаем за Него, наистина ли е вярно?" и "Какво общо има Той с моя живот?" само, за да изброим няколко.

Библията може да не отговоря на всеки въпрос относно Бог и много често води до това да питаме повече, но една от областите в които Библията е доста точна, е отговорът на въпроса: КОЙ Е ИСУС?

Исус похвали изповедта на апостол Петър за Него като "Месията, Синът на Живия Бог." (Матей 16:16), защото Исус знаеше, че който е Той- и може да бъде за нас- има силата да променя животи. ИСУС е толкова уникален, защото два свята се събират в Него: Земя и Рай, Божествено и човешко. 

К.С. Луис, добре познат Християнски автор, пише за ИСУС "Или този човек е бил, или е, Синът на Бог, или луд човек, а може би и по-лошо. Можеш да го сметнеш за невеж, можеш да плюеш по него и да го убиеш като демон, или да паднеш в краката му и да го наречеш Господ и Бог, но нека не идваме с някакви похватителни глупости за това, че е велик учител по човешки начин. Той не остави тази врата отворена за нас и нямаше и намерението да я остави."

Да, Неговото Име е над всички имена, неговата звездно-дишаща, бури-успокояваща, извършваща чудеса сила, не е второстепенна за никой. Въпреки това, Той е човекът ИСУС, близкият приятел, който знае през какво минаваме и се грижи за нас. Затова, Библията го нарича "Емануил", Бог с нас.

Въпросите, които обикновено си задаваме за Бог, са безкрайни: "Бог истински ли е?", "Всичко, което знаем за Него, наистина ли е вярно?" и "Какво общо има Той с моя живот?" само, за да изброим няколко.

Библията може да не отговоря на всеки въпрос относно Бог и много често води до това да питаме повече, но една от областите в които Библията е доста точна, е отговорът на въпроса: КОЙ Е ИСУС?

Исус похвали изповедта на апостол Петър за Него като "Месията, Синът на Живия Бог." (Матей 16:16), защото Исус знаеше, че който е Той- и може да бъде за нас- има силата да променя животи. ИСУС е толкова уникален, защото два свята се събират в Него: Земя и Рай, Божествено и човешко. 

К.С. Луис, добре познат Християнски автор, пише за ИСУС "Или този човек е бил, или е, Синът на Бог, или луд човек, а може би и по-лошо. Можеш да го сметнеш за невеж, можеш да плюеш по него и да го убиеш като демон, или да паднеш в краката му и да го наречеш Господ и Бог, но нека не идваме с някакви похватителни глупости за това, че е велик учител по човешки начин. Той не остави тази врата отворена за нас и нямаше и намерението да я остави."

Да, Неговото Име е над всички имена, неговата звездно-дишаща, бури-успокояваща, извършваща чудеса сила, не е второстепенна за никой. Въпреки това, Той е човекът ИСУС, близкият приятел, който знае през какво минаваме и се грижи за нас. Затова, Библията го нарича "Емануил", Бог с нас.