ДЕН 5 – Ти Не Си Странна, Ти Си Уникална

Когато дъщеря ни Сара се роди, първото, което забелязахме с баща ѝ, беше колко е различна от повечето бебета – тя се роди с толкова МНОГО коса. Докато Сара растеше, това ставаше все по-явно и където и да отидехме, непознати хора ни спираха, изумени от това, колко много коса има на главата си нашето дете. За някои беше странно, но искам да ти кажа, че странно не е синоним на негативно. Дефиницията на думата „странен“ в тълковния речник е: необичаен, неочакван, труден за разбиране. Не описва ли това перфектно нашия Създател – Бог?

За много хора концепцията за Бог е странна и те биха определили някой, който вярва в по-висша сила, за странен, защото не го разбират. И въпреки това може да се съгласим, че през вековете, темата за Бог не е оставила нито един от милиардите хора на тази земя безразличен. Ако Бог е твой Баща, как очакваш да си „нормален“? В твоето ДНК живее самата дефиниция за необичайно! Не ме разбирай погрешно. Когато говоря за странно, нямам предвид някаква фиксидея да се открояваш. Днес светът страда толкова много поради жаждата за индивидуалност. Сякаш всичко вече е изпробвано, модите са се сменили по няколко пъти и консуматорският манталитет на нашето поколение и на идващото след нас се опитва да изцеди докрай оставащите ресурси, съпътстващи земния ни път. Човечеството се е прицелило към Марс, но е забравило собствения си облик. Изглежда, като че единствената неизчерпана все още опция е да бъдеш себе си. Такъв, какъвто Бог те е създал, не такъв, какъвто светът се опитва да те направи. Най-голямата лъжа, с която дяволът успя да заблуди Адам и Ева в градината, не беше, че няма да умрат, а че ще станат „като“ Бог. Защото не осъзнавайки, че вече са като Него, те търгуваха със своята уникалност!

Врагът на душите ни и до днес работи с пожеланието на очите и похотта на плътта, за да те накара да искаш, да бъдеш, да желаеш нещо, което вече имаш. Проблемът в тази вечна незадоволеност е, че рано или късно ще го получиш, но ИЗВЪН Бог. Словото ни казва, че роденото от плътта е смърт. Затова Бог днес ти напомня: не се хващай на този древен трик! Ти си Божие дете, уникално създадена – като произведение на изкуството, което самият Творец е изработил. Няма как да станеш по-уникална и по-оригинална, защото вече си. Родена си оригинал, не живей като копие!

Така бяха завършени небето и земята, и цялото множество същества в тях. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше направил, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше направил. И благослови Бог седмия ден, и го освети, защото в него си почина от всичките Си дела, от всичко, което беше сътворил и създал. Тези са сведенията за небето и земята, когато бяха сътворени, във времето, когато Господ Бог създаде земята и небето. А никакво полско растение още нямаше на земята и никаква полска трева не беше още поникнала; защото Господ Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята; но пара се издигаше от земята и напояваше цялото лице на земята. И Господ Бог образува човека от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му дъха на живота; и човекът стана живо същество.
(БИТИЕ 2:1-7)

Защото сме Негово творение (Негова поема и произведение на изкуството), създадени в Христа Исуса (съживени от горе – духовно трансформирани, обновени, готови да бъдем използвани) за добри дела, каквито Бог е подготвил (за нас) и е определил да вършим (да живеем добрия живот, който Той е предначертал за нас).

(ЕФЕСЯНИ 2:10)