Апокалипсис

"А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син да иде на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия. А научете притчата от смокинята: Когато клоните ѝ вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. "
МАТЕЙ 24:29-35
"А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син да иде на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия. А научете притчата от смокинята: Когато клоните ѝ вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. "
МАТЕЙ 24:29-35
apokalipsis - да махнеш покривалото, да видиш какво има отдолу
apokalipsis - да махнеш покривалото, да видиш какво има отдолу

“Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и първо ще възкръснат мъртвите в Христа; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тези думи."

‭‭ПЪРВО СОЛУНЦИ‬ ‭4‬:‭16‬-‭18‬ БЛБ‬

“А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите, нажежени, ще се стопят, и земята, и делата по нея ще изгорят. И тъй, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие? Трябва да водите свят живот, в благочестие, като очаквате и желаете идването на Божия ден, поради който небето, възпламенено, ще се стопи, и стихиите, нажежени, ще се разложат! А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Затова, любезни, като очаквате тези неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както и любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тези работи; в които послания има някои неща, мъчни за разбиране, които неучените и неукрепналите изопачават, както правят и с другите Писания, за своя погибел. И тъй, вие, любезни, като сте предизвестени за това, пазете се, да не би, увлечени от заблуждението на беззаконниците, да отпаднете от твърдостта си. Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега, и до вечния ден. Амин."

‭‭2 ПЕТЪР‬ ‭3‬:‭10‬-‭18‬ БЛБ‬

“Затова, бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ."

‭‭МАТЕЙ‬ ‭24‬:‭42‬ БЛБ‬

“И тъй, понеже винаги се одързостяваме, като знаем, че докато сме у дома в тялото, ние сме отдалечени от Господа (защото с вярване ходим, а не с виждане), – понеже, казвам, се одързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа. Затова и ревностно се стараем, било у дома или отстранени, да бъдем угодни на Него. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло."

2 КОРИНТЯНИ‬ ‭5‬:‭6‬-‭10‬ БЛБ‬

“Пазете се, да не изгубите онова, което сте изработили, а да получите пълна награда"

‭‭2 ЙОАН‬ ‭1‬:‭8‬ БЛБ‬

“Аз се подвизах в доброто войнстване, пътя свърших, вярата опазих; отсега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явяване."

‭‭2 ТИМОТЕЙ‬ ‭4‬:‭7‬-‭8‬ БЛБ‬

“Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и първо ще възкръснат мъртвите в Христа; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тези думи."

‭‭ПЪРВО СОЛУНЦИ‬ ‭4‬:‭16‬-‭18‬ БЛБ‬

“А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите, нажежени, ще се стопят, и земята, и делата по нея ще изгорят. И тъй, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие? Трябва да водите свят живот, в благочестие, като очаквате и желаете идването на Божия ден, поради който небето, възпламенено, ще се стопи, и стихиите, нажежени, ще се разложат! А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Затова, любезни, като очаквате тези неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както и любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тези работи; в които послания има някои неща, мъчни за разбиране, които неучените и неукрепналите изопачават, както правят и с другите Писания, за своя погибел. И тъй, вие, любезни, като сте предизвестени за това, пазете се, да не би, увлечени от заблуждението на беззаконниците, да отпаднете от твърдостта си. Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега, и до вечния ден. Амин."

‭‭2 ПЕТЪР‬ ‭3‬:‭10‬-‭18‬ БЛБ‬

“Затова, бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ."

‭‭МАТЕЙ‬ ‭24‬:‭42‬ БЛБ‬

“И тъй, понеже винаги се одързостяваме, като знаем, че докато сме у дома в тялото, ние сме отдалечени от Господа (защото с вярване ходим, а не с виждане), – понеже, казвам, се одързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа. Затова и ревностно се стараем, било у дома или отстранени, да бъдем угодни на Него. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло."

2 КОРИНТЯНИ‬ ‭5‬:‭6‬-‭10‬ БЛБ‬

“Пазете се, да не изгубите онова, което сте изработили, а да получите пълна награда"

‭‭2 ЙОАН‬ ‭1‬:‭8‬ БЛБ‬

“Аз се подвизах в доброто войнстване, пътя свърших, вярата опазих; отсега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явяване."

‭‭2 ТИМОТЕЙ‬ ‭4‬:‭7‬-‭8‬ БЛБ‬