Бог, пол и секс

„И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Нашата прилика; и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя, и над всяко влечуго по земята. И Бог сътвори човека по Своя образ; по Божия образ го сътвори; мъжки и женски пол ги сътвори. И Бог ги благослови. И каза им Бог: Плодете се …

Ангелите

“Чух обаче гласа на думите му; и като чух гласа на думите му, аз паднах в несвяст, с лице към земята. И ето, ръка се допря до мене, която ме постави на коленете ми и на дланите на ръцете ми. И каза ми: Данииле, мъжо възлюбени, разбери думите, които ти говоря, и стой прав, защото при тебе съм изпратен сега, …

Пари

“И Исаак зася в онази земя и събра през същата година стократно, и ГОСПОД го благослови. Човекът ставаше велик и продължаваше да става богат, докато стана много богат.”Битие‬ ‭26‬:‭12‬-‭13‬ ‭ “Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което, като се стремяха някои, се отклониха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби. 17 На онези, които притежават богатство …

Смъртни грехове

‭ “И така, като имаме такива обещания, възлюбени, нека очистим себе си от всичко, което осквернява плътта и духа, и да водим свят живот, изпълнен със страх пред Бога.‭‭Второ Коринтяни‬ ‭7‬:‭1‬ НП‬“А делата на плътта са явни, и те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви …