Църква Пробуждане е протестантска църква в София, България, водена от Пастори Максим и Теодора Асенови. Мисията ни е „Исус да бъде издигнат, хората далеч от Него да го познаят изграждайки църква която да бъде фактор на промяна за света около нея! “