В КАКВО ВЯРВАМЕ?

Това, в което вярва Църква Пробуждане

В КАКВО ВЯРВАМЕ?

Това, в което вярва Църква Пробуждане

КЛАСИЧЕСКИ СИМВОЛ НА ВЯРАТА

Аз вярвам в Бог, Отец Всемогъщия Твореца на небето и земята
И в Исус Христос Неговия Син, нашия Господ:
Който беше зачнат от Святия Дух, роден от девица, Мария,
Пострада под Пилат Понтийски, бе разпнат, умря и бе погребан.
Tой слезе в ада. На третия ден Той възкръсна от мъртвите.
Възнесе се на небето,И седна отдясно на Бог Отец.
От където ще се върне отново да съди живите и мъртвите.
Аз вярвам в Святия Дух, Святата вселенска църква, Общението на светиите,
Прощението на греховете, Възкресението на тялото,
И вечния живот. Амин!

КЛАСИЧЕСКИ СИМВОЛ НА ВЯРАТА

Аз вярвам в Бог, Отец Всемогъщия Твореца на небето и земята
И в Исус Христос Неговия Син, нашия Господ:
Който беше зачнат от Святия Дух, роден от девица, Мария,
Пострада под Пилат Понтийски, бе разпнат, умря и бе погребан.
Tой слезе в ада. На третия ден Той възкръсна от мъртвите.
Възнесе се на небето,И седна отдясно на Бог Отец.
От където ще се върне отново да съди живите и мъртвите.
Аз вярвам в Святия Дух, Святата вселенска църква, Общението на светиите,
Прощението на греховете, Възкресението на тялото,
И вечния живот. Амин!