В КАКВО ВЯРВАМЕ?

ВЯРВАМЕ В БОЖИЕТО СЛОВО
Библията е Божието Слово. Тя е Боговдъхновена, напълно вярна и истинна и е израз на Божията воля;

ВЯРВАМЕ В БОГ ОТЕЦ
Той е Създател, свят и справедлив. Бог е любов, всемогъщ, всезнаещ, всеприсъстващ, верен, непроменящ се, мъдър, велик, благ, милостив, търпелив;

ВЯРВАМЕ В ИСУС
Исус Христос е Бог, Единородния Син на Отец, чрез Който всичко е станало, умря на кръстта за грешниците, възкръсна от мъртвите и ходатайства пред Отца; Исус Христос е Господ, възнесе се и сега е прославен, ще се върне отново;

ВЯРВАМЕ В СВЯТИЯ ДУХ
Святият Дух е Бог, живее във вярващите, помага им да бъдат като Исус Христос, води вярващите и им дава помощ и сила да живеят и да служат на Бога, дава дарби на вярващите;

ВЯРВАМЕ, ЧЕ БОГ Е ТРИЕДИНЕН
Бог е триединен – Бог-Отец, Бог-Син – Исус Христос и Бог-Святият Дух. Има сам едно истинно Божество: Отец, Син и Святия дух, които са абсолютно равни помежду си и са вечни.;

ВЕЧНОСТTA
При своята смърт вярващите, че Исус Христос е Божият Син отиват в Божието присъствие. Когато Исус Христос се върне, всеки вярващ ще получи възкресено тяло. Исус Христос ще съди служението на вярващите. Небесата, където е Божието присъствие, са място на вечна слава и радост. Бог ще направи ново небе и нова земя;

ЧОВЕКЪТ
Човекът беше сътворен по Божия образ. Чрез самоволно престъпление той падна в грях и единствената му надежда за изкупление е покаяние и вяра в Исус Христос – Божия Син.

ГРЕХА
Грехът е неподчинение на Бога и Неговите заповеди. Грехът отделя човека от Бога. Всички хора, които не са се покаяли и не са изповядали Исус Христос за Господ и Спасител са грешници по природа, резултатът от греха е смърт и вечно отделяне от Бога;

СПАСЕНИЕТО
Единствената надежда на човека за изкупление е в Исус Христос, Неговата жертва на кръстта за човечеството и Неговата пролята кръв на Голгота. На кръстта Исус Христос се идентифицира с греха и болестите. Той изработи спасението, освобождението и изцелението за цялото човечество. Това спасение идва, когато повярваш със сърцето си, че Бог го възкреси от мъртвите и изповядаш с устата си, че Исус Христос е Господ. Спасението е чрез вяра в Исус Христос, а не чрез човешки дела. Делата са белег за нашата вяра и ще определят наградата ни на небесата. Външният белег на спасението е човекът на ходи в истинска святост и любов.

ЦЪРКВАТА
Църквата е Христовото Тяло на земята, Божията невяста, вярващите трябва да бъдат част от местна църква. Всеки вярващ е присъединяваща се към Христовото Тяло част.

класически Символ на вярата

Аз вярвам в Бог, Отец Всемогъщия Твореца на небето и земята
И в Исус Христос Неговия Син, нашия Господ:
Който беше зачнат от Святия Дух, роден от девица, Мария,
Пострада под Пилат Понтийски, бе разпнат, умря и бе погребан.
Tой слезе в ада. На третия ден Той възкръсна от мъртвите.
Възнесе се на небето,И седна отдясно на Бог Отец.
От където ще се върне отново да съди живите и мъртвите.
Аз вярвам в Святия Дух, Святата вселенска църква, Общението на светиите,
Прощението на греховете, Възкресението на тялото,
И вечния живот. Амин!