Мистерията на тялото и чудото на въплащението

"Избягвайте блудството! Всеки грях, който върши човек, е извън тялото, а който блудства, греши срещу собственото си тяло. Или не знаете, че тялото ви е храм на Светия Дух, Който живее у вас и Когото сте получили от Бога? Така че вие не принадлежите на себе си, защото сте скъпо купени. Затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии."
‭‭Първо Коринтяни‬ ‭6‬:‭18‬-‭20‬ НП‬
“Бягайте от сексуалния грях. Всеки друг грях, който човек може да извърши, е извън тялото му, но който върши сексуален грях, върши грях срещу собственото си тяло. Нима не знаете, че тялото ви е храм на Святия Дух, който е във вас и който ви е даден от Бога, и че не принадлежите на себе си? Бог ви купи и заплати цената; затова прославете Бога с телата си.”
‭‭Първото писмо до коринтяните‬ ‭6‬:‭18‬-‭20‬ ‭SPB‬‬
“Заради това Христос, когато идва в света, казва: „Жертви и приношения Ти не пожела, а тяло Ми приготви.
Евреи‬ ‭10‬:‭5‬ НП‬
"И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяване на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено."
‭‭РИМЛЯНИ‬ ‭12‬:‭1‬-‭2‬ БЛБ‬
“Физическите упражнения са полезни в известно отношение, а посвещението към Бога е полезно във всяко отношение, защото обещава благословение и в сегашния живот, и в бъдещия.”
Първото писмо до Тимотей‬ ‭4‬:‭8‬ ‭SPB‬‬
“И тъй, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава."
‭‭ПЪРВО КОРИНТЯНИТЕ‬ ‭10‬:‭31‬ БЛБ‬
“Препасва здраво кръста си и раздвижва ръцете си."
‭‭Притчи‬ ‭31‬:‭17‬ НП‬
“а тези, които се надяват на Господа, ще възстановят силата си като орли. Те ще се вдигнат на криле, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да изнемогват."
‭‭Исаия‬ ‭40‬:‭31‬ НП‬
“И Словото стана плът, и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, че беше пълно с благодат и истина."
‭‭ЙОАН‬ ‭1‬:‭14‬ БЛБ‬
“което е тайната, скрита от векове и от поколения, а сега открита на вярващите в Него. На тях Бог пожела да разкрие какво е богатството на тази славна тайна сред езичниците – именно, че във вас е Христос, упованието за славата."
‭‭Колосяни‬ ‭1‬:‭26‬-‭27‬ НП‬
“Избягвайте блудството! Всеки грях, който върши човек, е извън тялото, а който блудства, греши срещу собственото си тяло. Или не знаете, че тялото ви е храм на Светия Дух, Който живее у вас и Когото сте получили от Бога? Така че вие не принадлежите на себе си, защото сте скъпо купени. Затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии."
‭‭Първо Коринтяни‬ ‭6‬:‭18‬-‭20‬ НП‬
“Бягайте от сексуалния грях. Всеки друг грях, който човек може да извърши, е извън тялото му, но който върши сексуален грях, върши грях срещу собственото си тяло. Нима не знаете, че тялото ви е храм на Святия Дух, който е във вас и който ви е даден от Бога, и че не принадлежите на себе си? Бог ви купи и заплати цената; затова прославете Бога с телата си.”
‭‭Първото писмо до коринтяните‬ ‭6‬:‭18‬-‭20‬ ‭SPB‬‬
“Заради това Христос, когато идва в света, казва: „Жертви и приношения Ти не пожела, а тяло Ми приготви."
‭‭Евреи‬ ‭10‬:‭5‬ НП‬
“И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяване на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.”
РИМЛЯНИ‬ ‭12‬:‭1‬-‭2‬ БЛБ‬
“Физическите упражнения са полезни в известно отношение, а посвещението към Бога е полезно във всяко отношение, защото обещава благословение и в сегашния живот, и в бъдещия.”
‭‭Първото писмо до Тимотей‬ ‭4‬:‭8‬ ‭SPB‬‬
“И тъй, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава."
‭‭ПЪРВО КОРИНТЯНИТЕ‬ ‭10‬:‭31‬ БЛБ‬
“Препасва здраво кръста си и раздвижва ръцете си."
‭‭Притчи‬ ‭31‬:‭17‬ НП‬
“а тези, които се надяват на Господа, ще възстановят силата си като орли. Те ще се вдигнат на криле, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да изнемогват."
‭‭Исаия‬ ‭40‬:‭31‬ НП‬
“И Словото стана плът, и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, че беше пълно с благодат и истина."
‭‭ЙОАН‬ ‭1‬:‭14‬ БЛБ
“което е тайната, скрита от векове и от поколения, а сега открита на вярващите в Него. На тях Бог пожела да разкрие какво е богатството на тази славна тайна сред езичниците – именно, че във вас е Христос, упованието за славата."
Колосяни‬ ‭1‬:‭26‬-‭27‬ НП‬