с карта

Image

с карта

Image

ПО БАНКОВ ПЪТ

Image

ТИТУЛЯР: ЦЪРКВИ НА ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ 

БАНКА: First Investment Bank

IBAN: BG52FINV91501216848282

BIC: FINVBGSF

ОСНОВАНИЕ: Дарение Фонд Сгради

ПО БАНКОВ ПЪТ

Image

ТИТУЛЯР: ЦЪРКВИ НА ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ

БАНКА: First Investment Bank

IBAN: BG52FINV91501216848282

BIC: FINVBGSF

ОСНОВАНИЕ: Фонд Сгради