Image

Тази година, Конференция “Пробуждане” минава отвъд стените, отвъд лимитите, отвъд границите на възможното.

Заедно ще надминем очакванията, ще разчупим стереотипите и ще преминем на следващо ниво на вяра.

Готов ли си да направиш първата стъпка към своята цел?

Image

Максим Асенов

Главен Пастор, Църква Пробуждане
Image

ТЕОДОРА АСЕНОВА

Главен Пастор, Църква Пробуждане
Image

ТИМ СТОРИ

Лайф коуч, автор и проповедник
Image

ГОСТ ИЗНЕНАДА

Кой ли ще е?
Image

ГОСТ ИЗНЕНАДА

Кой ли ще е?
Image

Тази година, Конференция “Пробуждане” минава отвъд стените, отвъд лимитите, отвъд границите на възможното.

Заедно ще надминем очакванията, ще разчупим стереотипите и ще преминем на следващо ниво на вяра.

Готов ли си да направиш първата стъпка към своята цел?

mAKSIM ASENOV

Максим
Асенов

Главен Пастор, Църква Пробуждане
Image

ТЕОДОРА
АСЕНОВА

Главен Пастор, Църква Пробуждане
Image

ТИМ
СТОРИ

Лайф коуч, автор и проповедник
Image

Гост
Изненада

Кой ли ще е?
Image

Гост
Изненада

Кой ли ще е?