ДЕСЯТЪЦИ И ДАРЕНИЯ

Ние вярваме в библейските принцип на дарение и десятък: чрез доброволната жертва на мнозина Пробуждане има възможност да изгражда здравословна среда и местна църква.

В Малахия, Библията говори да носим десятъците си (10%) от нашите приходи в хранилището (църквата). Ако правим по този начин, Бог ще „Отвори небесните прозорци за нас“. Нека вярваме като църква, че Бог ще снабди за нас покорявайки се на Неговото Слово.

НАЧИНИ ЗА ДАРЕНИЕ

ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВИМ Е ВЪЗМОЖНО
ЗАРАДИ МОЛИТВИТЕ И ПОДКРЕПАТА НА ХОРА КАТО ТЕБ!
НАПРАВИ РАЗЛИКАТА – ДАРИ ДНЕС!

ДАРИ ПО БАНКОВ ПЪТ

Титуляр на сметка:
ЦЪРКВИ НА ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ

Първа Инвестиционна Банка
BG12FINV91501216727267
FINVBGSF

Основание: Дарение/Десятък

ДАРИ ОНЛАЙН

С КАРТА

PAY PAL

Easy pay