Смъртни грехове

‭ “И така, като имаме такива обещания, възлюбени, нека очистим себе си от всичко, което осквернява плътта и духа, и да водим свят живот, изпълнен със страх пред Бога.
‭‭Второ Коринтяни‬ ‭7‬:‭1‬ НП‬
“А делата на плътта са явни, и те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.”
Галатяни 5:19-21 БЛБ 
‭ “И така, като имаме такива обещания, възлюбени, нека очистим себе си от всичко, което осквернява плътта и духа, и да водим свят живот, изпълнен със страх пред Бога.
‭‭Второ Коринтяни‬ ‭7‬:‭1‬ НП‬
“А делата на плътта са явни, и те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.”
Галатяни 5:19-21 БЛБ 
Image
“Мерзост пред Господа е всеки с горделиво сърце, но можеш да се обзаложиш, че той няма да остане ненаказан.”
Притчи 16:5 БЛБ
Image
“Мерзост пред Господа е всеки с горделиво сърце, но можеш да се обзаложиш, че той няма да остане ненаказан.”
Притчи 16:5 БЛБ
Image
“Не правете нищо от съперничество или от тщеславие, но със смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото.”
Филипяни 2:3-4 БЛБ
“Понеже каква полза за човека, като спечели целия свят, а изгуби живота си?”
Марк 8:36 БЛБ
Image
“Не правете нищо от съперничество или от тщеславие, но със смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото.”
Филипяни 2:3-4 БЛБ
“Понеже каква полза за човека, като спечели целия свят, а изгуби живота си?”
Марк 8:36 БЛБ
Image
“Защото всичко, което е в света – желанията на плътта, похотта на очите и надмеността в живота, не е от Отца, но от света; и светът преминава, и неговите похоти; но който върши Божията воля, пребъдва до века.
‭‭1 Йоан‬ ‭2‬:‭16‬-‭17‬ РИ ББД‬
“Чули сте, че е било казано: „Не прелюбодействай.“ Но Аз ви казвам: че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.”
МАТЕЙ‬ ‭5:27-28‬ ‭БЛБ‬‬
Image
“Защото всичко, което е в света – желанията на плътта, похотта на очите и надмеността в живота, не е от Отца, но от света; и светът преминава, и неговите похоти; но който върши Божията воля, пребъдва до века.
‭‭1 Йоан‬ ‭2‬:‭16‬-‭17‬ РИ ББД‬
“Чули сте, че е било казано: „Не прелюбодействай.“ Но Аз ви казвам: че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.”
МАТЕЙ‬ ‭5:27-28‬ ‭БЛБ‬‬
Image
“защото, където има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо.”
‭‭ЯКОВ‬ ‭3:16‬ ‭БЛБ‬‬
“Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,”
‭‭ПЪРВО КОРИНТЯНИТЕ‬ ‭13:4‬ ‭БЛБ‬‬
Image
“защото, където има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо.”
‭‭ЯКОВ‬ ‭3:16‬ ‭БЛБ‬‬
“Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,”
‭‭ПЪРВО КОРИНТЯНИТЕ‬ ‭13:4‬ ‭БЛБ‬‬
Image
“и опри нож в гърлото си ако те обладава лакомия.”
‭‭ПРИТЧИ‬ ‭23:2‬ ‭БЛБ‬‬
“Не бъди сред винопийци, сред невъздържани месоядци, защото пияницата и чревоугодникът ще осиромашеят и сънливостта ще облече човека с дрипи.”
ПРИТЧИ‬ ‭23:20-21‬ ‭БЛБ‬‬
Image
“и опри нож в гърлото си ако те обладава лакомия.”
‭‭ПРИТЧИ‬ ‭23:2‬ ‭БЛБ‬‬
“Не бъди сред винопийци, сред невъздържани месоядци, защото пияницата и чревоугодникът ще осиромашеят и сънливостта ще облече човека с дрипи.”
ПРИТЧИ‬ ‭23:20-21‬ ‭БЛБ‬‬
Image
“Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.”
‭‭ВТОРО ТИМОТЕЙ‬ ‭1:7‬ ‭БЛБ‬‬
‭“Не завръзвай приятелство с ядовит човек и не ходи с гневлив човек, да не би да научиш пътищата му и да приготвиш примка за душата си.”
‭‭ПРИТЧИ‬ ‭22:24-25‬ ‭БЛБ‬‬
Image
“Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.”
‭‭ВТОРО ТИМОТЕЙ‬ ‭1:7‬ ‭БЛБ‬‬
‭“Не завръзвай приятелство с ядовит човек и не ходи с гневлив човек, да не би да научиш пътищата му и да приготвиш примка за душата си.”
‭‭ПРИТЧИ‬ ‭22:24-25‬ ‭БЛБ‬‬
Image
“Малко спане, малко дрямка, малко скръстени за почивка ръце – и сиромашията ще дойде върху тебе като разбойник, и немотията – като въоръжен грабител.”
Притчи 24:33-34
‭ “И така, като имаме такива обещания, възлюбени, нека очистим себе си от всичко, което осквернява плътта и духа, и да водим свят живот, изпълнен със страх пред Бога.
‭‭Второ Коринтяни‬ ‭7‬:‭1‬ НП‬
Image
“Малко спане, малко дрямка, малко скръстени за почивка ръце – и сиромашията ще дойде върху тебе като разбойник, и немотията – като въоръжен грабител.”
Притчи 24:33-34
‭ “И така, като имаме такива обещания, възлюбени, нека очистим себе си от всичко, което осквернява плътта и духа, и да водим свят живот, изпълнен със страх пред Бога.
‭‭Второ Коринтяни‬ ‭7‬:‭1‬ НП‬