КУЛТУРА

Нашата Мисия, ДНК и Визия

КУЛТУРА

Нашата Мисия, ДНК и ВизияМИСИЯ

Мисията на Църква Пробуждане е

"Исус да бъде издигнат, хората, далеч от Него, да Го познаят, изграждайки църква, която да бъде фактор на промяна за света около нея! "МИСИЯ

Мисията на Църква Пробуждане е

"Исус да бъде издигнат, хората, далеч от Него, да Го познаят, изграждайки църква, която да бъде фактор на промяна за света около нея! "

ДНК

Нашето ДНК е изградено от ценности – важни за нас Библейски модели на поведение. Ценностите, които ни правят това, което сме. Ценностите, от които се заформя и ражда НАШАТА КУЛТУРА! Културата е определяща за всяко едно общество и дава облик на хората, които са част от него. Културата на Църква „Пробуждане” се състои от Библейски ценности за живот, които ни помагат да опознаем Бог. Ако трябва да опишем тази култура и ценности с една дума, това е ИСУС!

ПОЧИТ ИЗРАЗЕНА В ОТНОШЕНИЕ

Всеки човек е разпознат и отпразнуван, защото е различен
(Римляни 12:10)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Преследваме взаимоотношения- те са в основата на всичко, което правим. (Йоан 15:13)

СТИЛ НА ЖИВОТ ЛИДЕРСТВО

Виждаме себе си като разрешението, не като нуждата.
(Матей 9:35-38)

ЩЕДРОСТ

Даваме най-доброто от себе си и правим всичко от сърце. (Притчи 22:9)

СВРЪХЕСТЕСТВЕНО ЕСТЕСТВЕНО

Живеем естествено, но сме в очакване, че Бог може да направи чудо всеки момент. (2 Коринтяни 3:6-11)

РЕД

Бог е Бог на реда. Спазвайки Божия ред, правим повече място за Него. (1 Коринтяни 14:33)

МОЛИТВА

В молитва ние управляваме живота си.
(1 Солунци 5:17)

УЧЕНИЧЕСТВО

Постоянно се учим и предаваме наученото. Благословението не спира, а започва с нас. (2 Тимотей 2:2)

ДОБРАТА НОВИНА

Не се срамуваме да споделяме вярата си в Исус и да достигаме хората, които са далеч от Бог. (Матей 28:19-20)

ЖИВОТ НА ПОКЛОНЕНИЕ

Не просто песен, а начин на живот. Най-висшата привилегия, дадена ни от Бог. (Йоан 4:23-24)

ДНК

Нашето ДНК е изградено от ценности – важни за нас Библейски модели на поведение. Ценностите, които ни правят това, което сме. Ценностите, от които се заформя и ражда НАШАТА КУЛТУРА! Културата е определяща за всяко едно общество и дава облик на хората, които са част от него. Културата на Църква „Пробуждане” се състои от Библейски ценности за живот, които ни помагат да опознаем Бог. Ако трябва да опишем тази култура и ценности с една дума, това е ИСУС!

ПОЧИТ ИЗРАЗЕНА В ОТНОШЕНИЕ

Всеки човек е разпознат и отпразнуван, защото е различен
(Римляни 12:10)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Преследваме взаимоотношения- те са в основата на всичко, което правим. (Йоан 15:13)

СТИЛ НА ЖИВОТ ЛИДЕРСТВО

Виждаме себе си като разрешението, не като нуждата.
(Матей 9:35-38)

ЩЕДРОСТ

Даваме най-доброто от себе си и правим всичко от сърце. (Притчи 22:9)

СВРЪХЕСТЕСТВЕНО ЕСТЕСТВЕНО

Живеем естествено, но сме в очакване, че Бог може да направи чудо всеки момент. (2 Коринтяни 3:6-11)

РЕД

Бог е Бог на реда. Спазвайки Божия ред, правим повече място за Него. (1 Коринтяни 14:33)

МОЛИТВА

В молитва ние управляваме живота си.
(1 Солунци 5:17)

УЧЕНИЧЕСТВО

Постоянно се учим и предаваме наученото. Благословението не спира, а започва с нас. (2 Тимотей 2:2)

ДОБРАТА НОВИНА

Не се срамуваме да споделяме вярата си в Исус и да достигаме хората, които са далеч от Бог. (Матей 28:19-20)

ЖИВОТ НА ПОКЛОНЕНИЕ

Не просто песен, а начин на живот. Най-висшата привилегия, дадена ни от Бог. (Йоан 4:23-24)

Image
Image
Image
Image