Кой е Исус?

Въпросите, които обикновено си задаваме за Бог, са безкрайни: “Бог истински ли е?”, “Всичко, което знаем за Него, наистина ли е вярно?” и “Какво общо има Той с моя живот?” само, за да изброим няколко. Библията може да не отговоря на всеки въпрос относно Бог и много често води до това да питаме повече, но една от областите в които …