Бог, пол и секс

"И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Нашата прилика; и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя, и над всяко влечуго по земята. И Бог сътвори човека по Своя образ; по Божия образ го сътвори; мъжки и женски пол ги сътвори. И Бог ги благослови. И каза им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици, и над всяко живо същество по земята."
БИТИЕ‬ ‭1‬:‭26‬-‭28‬ БЛБ
"Исус отговори: „Не сте ли чели, че при сътворението «Бог ги създаде мъжки и женски пол”
Матей‬ ‭19‬:‭4‬ ‭SPB
"Жена да не носи мъжка дреха, нито мъж да се облича в женско облекло, защото всеки, който върши това, е мерзост пред Господа, твоя Бог."
‭‭Второзаконие‬ ‭22‬:‭5‬ НП
“Бягайте от сексуалния грях. Всеки друг грях, който човек може да извърши, е извън тялото му, но който върши сексуален грях, върши грях срещу собственото си тяло. Нима не знаете, че тялото ви е храм на Святия Дух, който е във вас и който ви е даден от Бога, и че не принадлежите на себе си? Бог ви купи и заплати цената; затова прославете Бога с телата си.”
‭‭Първо коринтяни‬ ‭6‬:‭18‬-‭20‬ ‭SPB‬‬
‬ “Нима не знаете, че хората, които вършат зло, няма да наследят Божието царство? Не се заблуждавайте! Няма да го наследят нито онези, които вършат сексуални грехове, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито мъжете, които позволяват да бъдат използвани за хомосексуални връзки, нито мъжете, които практикуват хомосексуализъм, нито крадците, нито алчните, нито пияниците, нито клеветниците, нито измамниците.”
Първо Коринтяни‬ ‭6‬:‭9‬-‭10‬ ‭SPB‬‬
При човека, както и при повечето животни и растения, биологичния пол на организмите кореспондира на един от два ясно различими типа репродуктивна анатомия… При хората, репродуктивната анатомия е недвусмислено разделена на мъжка и женска при раждането в повече от 99.98% от времето. Не съществуват трети тип полови клетки при хората, и затова няма полов спектрум или допълнително полове отвъд мъжки и женски.
Професор Колин Райт, Уол Стрий Джърнал, Февруари 2020
"И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник. И Господ Бог образува от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко живо същество, това име му остана. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог направи жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека. А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа е взета. Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и те ще бъдат една плът. А и двамата, човекът и жена му, бяха голи, и не се срамуваха."
БИТИЕ‬ ‭2‬:‭18‬-‭25‬ БЛБ‬
"Мъжът трябва да дава на жена си това, което й дължи като на съпруга, а така също жената трябва да дава на мъжа си това, което му дължи като на съпруг. Не жената е господар на тялото си, а мъжът й. Така също не мъжът е господар на тялото си, а жена му. Не се лишавайте един от друг, освен ако сте се споразумели да бъде така за известно време, за да се посветите на молитва и след това отново да бъдете заедно, за да не може Сатана да ви изкушава поради вашата неспособност да се владеете. защото невярващият мъж се освещава чрез връзката си с вярващата жена и невярващата жена се освещава чрез връзката си с вярващия брат. Ако не беше така, децата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са осветени.”
Първо Коринтяни‬ ‭7‬:‭3‬-‭5‬, ‭14‬ ‭SPB‬‬.
"И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Нашата прилика; и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя, и над всяко влечуго по земята. И Бог сътвори човека по Своя образ; по Божия образ го сътвори; мъжки и женски пол ги сътвори. И Бог ги благослови. И каза им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици, и над всяко живо същество по земята."
БИТИЕ‬ ‭1‬:‭26‬-‭28‬ БЛБ
"Исус отговори: „Не сте ли чели, че при сътворението «Бог ги създаде мъжки и женски пол”
Матей‬ ‭19‬:‭4‬ ‭SPB
"Жена да не носи мъжка дреха, нито мъж да се облича в женско облекло, защото всеки, който върши това, е мерзост пред Господа, твоя Бог."
‭‭Второзаконие‬ ‭22‬:‭5‬ НП
“Бягайте от сексуалния грях. Всеки друг грях, който човек може да извърши, е извън тялото му, но който върши сексуален грях, върши грях срещу собственото си тяло. Нима не знаете, че тялото ви е храм на Святия Дух, който е във вас и който ви е даден от Бога, и че не принадлежите на себе си? Бог ви купи и заплати цената; затова прославете Бога с телата си.”
‭‭Първо коринтяни‬ ‭6‬:‭18‬-‭20‬ ‭SPB‬‬
‬ “Нима не знаете, че хората, които вършат зло, няма да наследят Божието царство? Не се заблуждавайте! Няма да го наследят нито онези, които вършат сексуални грехове, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито мъжете, които позволяват да бъдат използвани за хомосексуални връзки, нито мъжете, които практикуват хомосексуализъм, нито крадците, нито алчните, нито пияниците, нито клеветниците, нито измамниците.”
Първо Коринтяни‬ ‭6‬:‭9‬-‭10‬ ‭SPB‬‬
При човека, както и при повечето животни и растения, биологичния пол на организмите кореспондира на един от два ясно различими типа репродуктивна анатомия… При хората, репродуктивната анатомия е недвусмислено разделена на мъжка и женска при раждането в повече от 99.98% от времето. Не съществуват трети тип полови клетки при хората, и затова няма полов спектрум или допълнително полове отвъд мъжки и женски.
Професор Колин Райт, Уол Стрий Джърнал, Февруари 2020
"И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник. И Господ Бог образува от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко живо същество, това име му остана. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог направи жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека. А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа е взета. Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и те ще бъдат една плът. А и двамата, човекът и жена му, бяха голи, и не се срамуваха."
БИТИЕ‬ ‭2‬:‭18‬-‭25‬ БЛБ‬
"Мъжът трябва да дава на жена си това, което й дължи като на съпруга, а така също жената трябва да дава на мъжа си това, което му дължи като на съпруг. Не жената е господар на тялото си, а мъжът й. Така също не мъжът е господар на тялото си, а жена му. Не се лишавайте един от друг, освен ако сте се споразумели да бъде така за известно време, за да се посветите на молитва и след това отново да бъдете заедно, за да не може Сатана да ви изкушава поради вашата неспособност да се владеете. защото невярващият мъж се освещава чрез връзката си с вярващата жена и невярващата жена се освещава чрез връзката си с вярващия брат. Ако не беше така, децата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са осветени.”
Първо Коринтяни‬ ‭7‬:‭3‬-‭5‬, ‭14‬ ‭SPB‬‬.