КОЙ Е Исус?

КОЙ Е Исус?

Въпросите, които обикновено си задаваме за Бог, са безкрайни: "Бог истински ли е?", "Всичко, което знаем за Него, наистина ли е вярно?" и "Какво общо има Той с моя живот?" само за да изброим няколко.

Библията може да не отговоря на всеки въпрос относно Бог и много често води до това да питаме повече, но една от областите в които Библията е доста точна, е отговорът на въпроса: КОЙ Е ИСУС?

Исус похвали изповедта на апостол Петър за Него като "Месията, Синът на Живия Бог." (Матей 16:16), защото Исус знаеше, че който е Той- и може да бъде за нас- има силата да променя животи. ИСУС е толкова уникален, защото два свята се събират в Него: Земя и Рай, Божествено и човешко. 

К.С. Луис, добре познат Християнски автор, пише за ИСУС "Или този човек е бил, или е, Синът на Бог, или луд човек, а може би и по-лошо. Можеш да го сметнеш за невеж, можеш да плюеш по него и да го убиеш като демон, или да паднеш в краката му и да го наречеш Господ и Бог, но нека не идваме с някакви похватителни глупости за това, че е велик учител по човешки начин. Той не остави тази врата отворена за нас и нямаше и намерението да я остави."

Да, Неговото Име е над всички имена, неговата звездно-дишаща, бури-успокояваща, извършваща чудеса сила, не е второстепенна за никой. Въпреки това, Той е човекът ИСУС, близкият приятел, който знае през какво минаваме и се грижи за нас. Затова, Библията го нарича "Емануил", Бог с нас.

Въпросите, които обикновено си задаваме за Бог, са безкрайни: "Бог истински ли е?", "Всичко, което знаем за Него, наистина ли е вярно?" и "Какво общо има Той с моя живот?" само за да изброим няколко.

Библията може да не отговоря на всеки въпрос относно Бог и много често води до това да питаме повече, но една от областите в които Библията е доста точна, е отговорът на въпроса: КОЙ Е ИСУС?

Исус похвали изповедта на апостол Петър за Него като "Месията, Синът на Живия Бог." (Матей 16:16), защото Исус знаеше, че който е Той- и може да бъде за нас- има силата да променя животи. ИСУС е толкова уникален, защото два свята се събират в Него: Земя и Рай, Божествено и човешко. 

К.С. Луис, добре познат Християнски автор, пише за ИСУС "Или този човек е бил, или е, Синът на Бог, или луд човек, а може би и по-лошо. Можеш да го сметнеш за невеж, можеш да плюеш по него и да го убиеш като демон, или да паднеш в краката му и да го наречеш Господ и Бог, но нека не идваме с някакви похватителни глупости за това, че е велик учител по човешки начин. Той не остави тази врата отворена за нас и нямаше и намерението да я остави."

Да, Неговото Име е над всички имена, неговата звездно-дишаща, бури-успокояваща, извършваща чудеса сила, не е второстепенна за никой. Въпреки това, Той е човекът ИСУС, близкият приятел, който знае през какво минаваме и се грижи за нас. Затова, Библията го нарича "Емануил", Бог с нас.

НОВО НАЧАЛО

Да бъдеш цял, или да бъдеш спасен означава да се предадеш на Бог и на Неговия план за твоя живот. Това е повратна точка от стария ти начин на живот обръщане към Исус, да го помолиш за прощение на греховете и нов живот в Него.

Римляни 10:9 казва: "Ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите ще бъдеш спасен".

Спасението е Божият безплатен дар към нас като Негови деца.

Ако не си сигурен дали си в правилно взаимоотношение с Бог, можеш да избереш да го следваш точно сега молейки се с тази молитва за спасение

НОВО НАЧАЛО

Да бъдеш цял, или да бъдеш спасен означава да се предадеш на Бог и на Неговия план за твоя живот. Това е повратна точка от стария ти начин на живот обръщане към Исус, да го помолиш за прощение на греховете и нов живот в Него.

Римляни 10:9 казва: "Ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите ще бъдеш спасен".

Спасението е Божият безплатен дар към нас като Негови деца.

Ако не си сигурен дали си в правилно взаимоотношение с Бог, можеш да избереш да го следваш точно сега молейки се с тази молитва за спасение

"Защото Бог толкова много обикна света, че даде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има вечен живот."

ЙОАН 3:16 (НП)

"Защото Бог толкова много обикна света, че даде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има вечен живот."

ЙОАН 3:16 (НП)

Небесни Татко,
аз идвам при теб в името на Исус. Покайвам се за греховете си, отричам се от миналото си! Моля те да ми помогнеш да разпозная греха и да се отдалеча от него. Аз вярвам, че Исус е Божий син, Той дойде на земята,живя безгрешен живот, умря на кръста за мен и на третия ден възкръсна от мъртвите. Той ще се върне отново за всички, които вярват в Него. Святи душе, ела в мен, променяй ме и нека никога повече да не бъда същия!
Амин

Ако си се молил с тези думи и си предал сърцето си на Исус, това е началото на един нов живот за теб! Пиши ни, ако си се молил с тази молитва за първи път и нашия екип ще се свърже с теб!

Небесни Татко,
аз идвам при теб в името на Исус. Покайвам се за греховете си, отричам с от миналото си! Моля те да ми помогнеш да разпозная греха и да се отдалеча от него. Аз вярвам, че Исус е Божий син, Той дойде на земята,живя безгрешен живот, умря на кръста за мен и на третия ден възкръсна от мъртвите. Той ще се върне отново за всички, които вярват в Него. Святи душе, ела в мен, променяй ме и нека никога повече да не бъда същия!
Амин

Ако си се молил с тези думи и си предал сърцето си на Исус, това е началото на един нов живот за теб! Пиши ни, ако си се молил с тази молитва за първи път и нашия екип ще се свърже с теб!