ЛИДЕРСКИ ИНСТИТУТ ПРОБУЖДАНЕ

Ново ниво на Лидерство

ЛИДЕРСКИ ИНСТИТУТ ПРОБУЖДАНЕ

Ново ниво на ЛидерствоИстинска възможност

Да разгърнете своите таланти!

Да развиете лидерските си способности и потенциал!

Да бъдете активни участници в изграждането на местната църква!

Да имате съвместна дейност с лидерите на Църква Пробуждане.

Да бъдете обучени и изградени в областите на лидерство, комуникация, администрация, работа с хора и много други.Истинска възможност

Да разгърнете своите таланти!

Да развиете лидерските си способности и потенциал!

Да бъдете активни участници в изграждането на местната църква!

Да имате съвместна дейност с лидерите на Църква Пробуждане.

Да бъдете обучени и изградени в областите на лидерство, комуникация, администрация, работа с хора и много други.