Image
Метавселената е онлайн свят, в който хората могат да общуват, работят и играят. Когато посещавате църква в метавселената, можете да го изживеете по начин, различен от всяка друга дигитална платформа. Всички хора, които виждате, присъстват с вас едновременно в услугата. Говорите с тях аватар до аватар и чувате истинските им гласове. Можете дори да видите изражението на лицето и езика на тялото им. Дигиталните разговори един на един придобиват съвсем ново значение във виртуалната реалност.
Метавърс говори ли ви нещо?(Required)