Какво е Дом на чудеса?

През 2021 стартирахме една нова и единствена по рода си инициатива в църква "Пробуждане" - Дом на чудеса. Възможност за всеки да отвори дома си за нови хора, и да им покаже Божията любов на практика. Десетки домове в цяла София се превръщат всяка седмица в епицентър на прекрасни споделени моменти, множество изцеления и променени животи.

Какво се изисква? - Покани твои близки и приятели, които не познават Бог, пуснете си някоя от нашите програми и се насладете на свежо слово заедно. Звучи вълнуващо нали?

Какво е Дом на чудеса?

През 2021 стартирахме една нова и единствена по рода си инициатива в църква "Пробуждане" - Дом на чудеса. Възможност за всеки да отвори дома си за нови хора, и да им покаже Божията любов на практика. Десетки домове в цяла София се превръщат всяка седмица в епицентър на прекрасни споделени моменти, множество изцеления и променени животи.

Какво се изисква? - Покани твои близки и приятели, които не познават Бог, пуснете си някоя от нашите програми и се насладете на свежо слово заедно. Звучи вълнуващо нали?

Условията:

Какво печелиш?

Ти си активен член на църква “Пробуждане”.

Редовно посещаваш една от нашите седмични групи.

Имаш сърце да достигаш хората далеч от Исус.

Безплатен достъп до Училището на слвото и духа

Привилегията да се грижиш за нови хора и да ги водиш към Исус.

Достъп до безплатни лидерски обучения.

Условията:

Ти си активен член на църква “Пробуждане”.

Редовно посещаваш една от нашите седмични групи.

Имаш сърце да достигаш хората далеч от Исус.

Какво получаваш?

Безплатен достъп до Училището на слвото и духа

Привилегията да се грижиш за нови хора и да ги водиш към Исус.

Достъп до безплатни лидерски обучения.

Отвори дома си за чудеса

КАНДИДАТСТВАЙ

Отвори дома си за чудеса

КАНДИДАТСТВАЙ