месечно Партньорство

Партнирай с нас


Пастор Теди и аз сме наистина благодарни за вашето решение да партниране на Църкви Пробуждане и Максим Асенов Интернешънъл. Ние не приемаме заветните взаимоотношения лекомислено. Заради посвещението на нашите партньори и дарители ние можем да носим силата на Словото и Духа, в София, в България и по целия свят.

Аз искрено вярвам, че няма нищо невъзможно за тези, които вярват в Бога, и че нищо не може да спре Божите хора, когато те ходят в завет. В скромния ми опит в служение съм разбрал, че силата е зад сцената. Невидимата ръка на Бога, която се движи само чрез вяра! Невидимите молитви на молитвените партньори и невидимата подкрепа на финансовите партньори! 

Партнирайки с нас, ти отличаваш себе си като някой посветен на Църкви Пробуждане, като човек споделяш видението за спасяване на погиналите и помагане на нуждаещите се.

Заедно можем да повлияем по-силно и да постигнем велики неща за Божия слава! Помни, има сила в партньорството, с растежа на служението ти ще видиш растеж и в собствения си живот. Партньорството не е еднократно събитие. То е растящо посвещение в което и двете страни споделят облагите и отговорностите от служението! Благодаря ви, че решихте да партнирате и да сеете в това служение!

Пастор Максим и Теодора Асенови