Поход за свободата

ПОХОД НА СВОБОДАТА

Свободата. Нещо, което често взимаме за даденост, докато 27 милиона души мечтаят за нея.
А21 е международна организация за борба с трафика на хора и на 15 октомври 2016 София се присъедини към останалите 250 града, които участваха в Похода на свободата. Походът на свободата цели да се повиши общественото внимание върху опасността от трафика, защото това е робството, което все още съществува, а не нещо, което „няма да се случи на мен“.
Походът по този начин насочва вниманието и увеличава предпазливостта.

Като църква, която вижда себе си не като наблюдател, а като разрешение на социалните проблеми в обществото, църква Пробуждане участва в Похода на свободата. И по този начин показа своята позиция и даде глас вместо тези, чийто глас е отнет. Заедно вярваме и работим за доброто бъдеще, което Бог има за нас.

„Защото само Аз зная намеренията, които имам за вас, казва Господ, намерения за добро, а не за зло, за да ви дам надежда за бъдещето.“
Еремия 29:11


А 21 Ежегодно организира големи събития, за да повиши информираността относно трафика на хора. Едно от главните е #Walk For Freedom (Поход за Свободата). Това събитие винаги се организира около 18-ти октомври, Международния ден за борба с трафика на хора, и се подкрепя от много различни организации, включително и Националната комисия за борба с трафика на хора.