Политика за защита на личните данни

ЦЪРКВА “ПРОБУЖДАНЕ“ е евангелска протестантска църква.Нашата мисия е: Исус да бъде издигнат, хората далеч от него да го познаят, изграждайки църква, която да бъде фактор на промяна за света около нея.

При обработване на Вашите лични данни Църква „Пробуждане“, в качеството си на Администратор на лични данни, спазва изискванията на законовата регулация, въведена с Регламента за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) (ЕС) 2016/679 и администрира поверените и лични данни отговорно и законосъобразно, прилагайки разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни:

наименование: ЦЪРКВА„ПРОБУЖДАНЕ“

адрес: гр. София, ул. „Васил Друмев“№ 37

Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Васил Друмев“№37

E-mail: mail@awakening.bg

Телефон: +359 898902829

Web site: awakening.bg

Лице за контакт във връзка със защита на личните данни:

Данаил Йовев,е-mail: mail@awakening.bg, телефон: +359 898902829

ЦЪРКВА “ПРОБУЖДАНЕ“, събира и обработва личните Ви данни въз основа на изрично получено от Вас съгласие, във връзка с доброволнияВи абонамент за електронните ни издания, доброволното Ви членство, доброволното Ви дарителство, доброволното Ви участие в събития и включване в инициативи на църквата.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни:
ЦЪРКВА “ПРОБУЖДАНЕ“,събира и обработва Вашите лични данни за следните цели:

 • регистриране на членство;
 • комуникация и известяванеза събития, мероприятия и инициативи;
 • регистрация за участие в събития;
 • регистриране на дарителство;
 • счетоводни цели;
 • предоставяне на информация и помощ;
 • статистически цели, ограничени до дейността на църквата.

При обработката на Вашите лични данни спазваме принципите на:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

ЦЪРКВА „ПРОБУЖДАНЕ“, обработва следните категории лични данни:

 • Индивидуализиращи данни: име, презиме, фамилия, дата на раждане.
 • Допълнителни данни: електронна поща, телефон за връзка.

ЦЪРКВА „ПРОБУЖДАНЕ“ администрира единствено данните, предоставени от Вас в доброволно попълнените формуляри, необходими за изпълнение на дейностите и целите, за които се отнасят.

Цялата информация, която Вие ни предоставяте и която ние събираме за Вас се съхранява на защитени сървъри.

Църква “ПРОБУЖДАНЕ“, съхранява Вашите лични данни за срока на Вашето членство, на абонамента Ви за електронните ни издания и съобщения или на участието Ви в нашите събития. След изтичането на този срок, ние се ангажираме да унищожим всички Ваши данни.


Who we are

Our website address is: https://awakening.bg.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me“, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.