Спасение

Най-важното решение в живота ти!

Честито!
Ако си се молил за първи път с молитвата за спасение ще се радваме да се свържем за да ти дадем специален подарък!

Небесни Татко,
аз идвам при теб в името на Исус. Покайвам се за греховете си, отричам с от миналото си! Моля те да ми помогнеш да разпозная греха и да се отдалеча от него. Аз вярвам, че Исус е Божий син, Той дойде на земята,живя безгрешен живот, умря на кръста за мен и на третия ден възкръсна от мъртвите. Той ще се върне отново за всички, които вярват в Него. Святи душе, ела в мен, променяй ме и нека никога повече да не бъда същия!
Амин

Честито!
Ако си се молил за първи път с молитвата за спасение ще се радваме да се свържем за да ти дадем специален подарък!