Събрание в Женски Затвор Сливен с Миро – 2020

Приемаме за най-висша привилегия всеки път, когато имаме възможност да послужим на хора, които са забравени или пренебрегнати от обществото. Днес беше един такъв ден, в който посетихме женския затвор в град Сливен. Пастор Максим и Миро, заедно с екип от доброволци от Църква Пробуждане, занесоха посланието на любов, мир и надежда до жените, лишени от свобода. За трета година подред над 220 подаръка бяха раздадени, десетки жени бяха докоснати, а нашата награда е да им предадем милостта и любовта, която нашият Небесен Отец ни е показал. 

“Тогава царят ще им отговори: «Истина ви казвам: когато сте правили това за един от тези най-маловажни мои братя, за мен сте го правили.»” ‭‭
Матей‬ ‭25:40‬ ‭SPB‬‬

Вашето участие има значение!

Подкрепете и бъдещите ни социални проекти, като дарите сега!

 

ДАРИ СЕГА