Image

KEEP CALM AND BE ROYAL

2023

Image

KEEP CALM AND BE ROYAL

2023

КАКВО Е "ЛЯТО"?

ЛЯТО е движение на жени от всяка възраст и произход, които разпознават и отпразнуват сезоните в живота си и в живота на другите около тях, за да се издигнат с вяра и влияние във всяка област на обществото!

КАКВО Е "ЛЯТО"?

ЛЯТО е движение на жени от всяка възраст и произход, които разпознават и отпразнуват сезоните в живота си и в живота на другите около тях, за да се издигнат с вяра и влияние във всяка област на обществото!

Short and Sweet Headlines are Best!

КОНФЕРЕНЦИЯ "ЛЯТО" 2023

9-10 Юни 2023

Спокойно и владей! Тази година, на конференция ‘Лято’ се приготви: 

Да вземеш власт над обстоятелствата

Да вкараш в ред живота си и да го направиш по-красив

Да намериш хора, с които да изпълниш призива си

Да се вдъхновиш и изстреляш на следващото ниво

Време е да разгърнеш своя потенциал!

КОНФЕРЕНЦИЯ "ЛЯТО" 2023

9-10 Юни 2023

Спокойно и владей! Тази година, на конференция ‘Лято’ се приготви: 

Да вземеш власт над обстоятелствата

Да вкараш в ред живота си и да го направиш по-красив

Да намериш хора, с които да изпълниш призива си

Да се вдъхновиш и изстреляш на следващото ниво

Време е да разгърнеш своя потенциал!

ДУХОВНО ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

КРЕАТИВНОСТ И

ВДЪХНОВЕНИЕ

ДУХОВНО ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

КРЕАТИВНОСТ И

ВДЪХНОВЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ - ОТ НОЕМВРИ 2022

РЕГИСТРАЦИЯ ОТ НОЕМВРИ 2022