ВЛЕЗ В СВОЯ ПРИЗИВ

„Училище на Словото и Духа“ е едно невероятно преживяване! Специално подготвена учебна програма, която съдържа най-основните и важни предмети, които ще те подготвят за победоносен и целенасочен живот. Ако никога не си минавал систематизирано библейско обучение, курс или училище – то това е силно препоръчително за теб.

обучение

РЕДОВНО
ОБУЧЕНИЕ
ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

словото и духа

„Училище на Словото и Духа“ е едно невероятно преживяване! Специално подготвена учебна програма, която съдържа най-основните и важни предмети, които ще те подготвят за победоносен и целенасочен живот. Ако никога не си минавал систематизирано библейско обучение, курс или училище – то това е силно препоръчително за теб.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПРЕДМЕТИ

  • Основи на вярата

  • МОЛИТВА

  • ЖИВОТ НА ПОКЛОНЕНИЕ

  • Библията

  • петкратно служение

  • БОжият характер

  • Властта на вярващия

  • Божествено изцелние

  • пневматология

  • ОСНОВИТЕ НА ХРИСТОС