Богордица и жената днес

“А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей, благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените]. А тя много се смути от думите му и в недоумение беше какъв ли ще бъде този поздрав. И ангелът ѝ каза: Не бой се, Марийо, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давид. Ще царува над Якововия дом довека; и царството Му не ще има край. А Мария каза на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? И ангелът в отговор ѝ рече: Святият Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени; затова и Святото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. И ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е заченала син; и това е шестият месец за нея, която е наричана неплодна. Защото за Бога няма невъзможно нещо. И Мария рече: Ето Господнята слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея.”
‭‭ЛУКА‬ ‭1‬:‭26‬-‭38‬ БЛБ‬
“Защото всички сте Божии синове чрез вярата в Исуса Христа. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание."
‭‭ГАЛАТЯНИ‬ ‭3‬:‭26‬-‭29‬ БЛБ‬
“Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея, да я приемете в Господа, както прилича на светиите, и да ѝ помогнете, в каквото би имала нужда от вас; защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мене. Поздравете моите съработници в Христа Исуса, Прискила и Акила, които за моя живот си положиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците; поздравете и домашната им църква. Поздравете любезния ми Епенет, който е първият плод от Азия за Христа. Поздравете Андроник и Юний, мои сродници и някога заедно с мене затворници, които между апостолите се считат за бележити и които още преди мене бяха в Христа."
‭‭РИМЛЯНИ‬ ‭16‬:‭1‬-‭5‬, ‭7‬ БЛБ‬
“И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло; докато ние всички достигнем до единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на Христовата пълнота;"
‭‭ЕФЕСЯНИ‬ ‭4‬:‭11‬-‭13‬ БЛБ‬
“Поздравете Андроник и Юния, мои сродници, които бяха в затвора заедно с мен и са едни от най-видните сред апостолите. Те станаха християни още преди мен.”
‭‭Писмото на Римляните‬ ‭16‬:‭7‬ ‭SPB‬‬
“А на следващия ден тръгнахме и стигнахме в Кесария; и влязохме в къщата на благовестителя Филип, който бе един от седемте дякони, и останахме у него. А той имаше четири дъщери девици, които пророкуваха."
‭‭ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ‬ ‭21‬:‭8‬-‭9‬ БЛБ‬
“Моля Еводия, моля и Синтихия, да бъдат единомислени в Господа. Да, и тебе умолявам, искрени ми сътрудниче, помагай на тези жени, защото се трудеха в делото на благовестието заедно с мене и с Климент, и с другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота."
‭‭ФИЛИПЯНИ‬ ‭4‬:‭2‬-‭3‬ БЛБ‬
“А Павел, след като поседя там още доста време, прости се с братята и отплува за Сирия (и с него Прискила и Акила), като си острига главата в Кенхрея, защото бе дал оброк."
‭‭ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ‬ ‭18‬:‭18‬ БЛБ‬
“И като поразмисли, дойде в къщата на Мария, майката на Йоан, чието презиме бе Марк, където бяха събрани мнозина да се молят."
‭‭ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ‬ ‭12‬:‭12‬ БЛБ‬
“Поздравяват ви църквите, които са в Азия. Нарочно ви поздравяват в Господа Акила и Прискила, с домашната си църква."
‭‭ПЪРВО КОРИНТЯНИТЕ‬ ‭16‬:‭19‬ БЛБ‬
“А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей, благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените]. А тя много се смути от думите му и в недоумение беше какъв ли ще бъде този поздрав. И ангелът ѝ каза: Не бой се, Марийо, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давид. Ще царува над Якововия дом довека; и царството Му не ще има край. А Мария каза на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? И ангелът в отговор ѝ рече: Святият Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени; затова и Святото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. И ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е заченала син; и това е шестият месец за нея, която е наричана неплодна. Защото за Бога няма невъзможно нещо. И Мария рече: Ето Господнята слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея.”
‭‭ЛУКА‬ ‭1‬:‭26‬-‭38‬ БЛБ‬
“Защото всички сте Божии синове чрез вярата в Исуса Христа. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание."
‭‭ГАЛАТЯНИ‬ ‭3‬:‭26‬-‭29‬ БЛБ‬
“Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея, да я приемете в Господа, както прилича на светиите, и да ѝ помогнете, в каквото би имала нужда от вас; защото и тя е помагала на мнозина, както и на самия мене. Поздравете моите съработници в Христа Исуса, Прискила и Акила, които за моя живот си положиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците; поздравете и домашната им църква. Поздравете любезния ми Епенет, който е първият плод от Азия за Христа. Поздравете Андроник и Юний, мои сродници и някога заедно с мене затворници, които между апостолите се считат за бележити и които още преди мене бяха в Христа."
‭‭РИМЛЯНИ‬ ‭16‬:‭1‬-‭5‬, ‭7‬ БЛБ
“И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло; докато ние всички достигнем до единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на Христовата пълнота;"
‭‭ЕФЕСЯНИ‬ ‭4‬:‭11‬-‭13‬ БЛБ‬
“Поздравете Андроник и Юния, мои сродници, които бяха в затвора заедно с мен и са едни от най-видните сред апостолите. Те станаха християни още преди мен.”
Писмото на Римляните‬ ‭16‬:‭7‬ ‭SPB‬‬
“А на следващия ден тръгнахме и стигнахме в Кесария; и влязохме в къщата на благовестителя Филип, който бе един от седемте дякони, и останахме у него. А той имаше четири дъщери девици, които пророкуваха."
‭‭ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ‬ ‭21‬:‭8‬-‭9‬ БЛБ‬
“Моля Еводия, моля и Синтихия, да бъдат единомислени в Господа. Да, и тебе умолявам, искрени ми сътрудниче, помагай на тези жени, защото се трудеха в делото на благовестието заедно с мене и с Климент, и с другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота."
‭‭ФИЛИПЯНИ‬ ‭4‬:‭2‬-‭3‬ БЛБ‬
“А Павел, след като поседя там още доста време, прости се с братята и отплува за Сирия (и с него Прискила и Акила), като си острига главата в Кенхрея, защото бе дал оброк."
‭‭ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ‬ ‭18‬:‭18‬ БЛБ‬
“И като поразмисли, дойде в къщата на Мария, майката на Йоан, чието презиме бе Марк, където бяха събрани мнозина да се молят."
‭‭ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ‬ ‭12‬:‭12‬ БЛБ‬
“Поздравяват ви църквите, които са в Азия. Нарочно ви поздравяват в Господа Акила и Прискила, с домашната си църква."
‭‭ПЪРВО КОРИНТЯНИТЕ‬ ‭16‬:‭19‬ БЛБ‬