За Църква Пробуждане


Църква “Пробуждане“ не е поредната организация или сдружение. Не е още една сграда в София. Църква Пробуждане е всеки вярващ в Господ Исус Христос човек, който искрено търси взаимоотношение с живия Бог!
Нашата мечта за теб е опознавайки „Пробуждане“ да опознаеш една култура пропита с християнска любов, ценности и морал. Да срещнеш други будни и запалени личности, които носят промяна за нацията. Да откриеш място, в което си разпознат и оценен и където можеш да имаш лична среща с нашия Господ Исус Христос, живия Бог!

нашата култура


Това е нашето ДНК (Директива на Нашите Качества) или нещата, от които сме изградени. Културата е определяща за всяко едно общество и дава облик на хората, които са част от него. Културата на Църква “Пробуждане” се състои от Библейски модели за живот, които ти помагат да опознаеш Бог. Това е културата на една личност- Исус Христос!

Това е нашата основа. В Църква Пробуждане вярваме, че за да градим трябва да имаме дълбоки и непоклатими основи.


„Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос.“


Място за теб


Тук ще срещнеш хора запалени с любов към Бог и обществото! Ние съществуваме за да внесем надежда и вяра в Бога в културата и живота на хората. Живеем за да кажем, че Исус Христос е жив и Той все още върши чудеса и днес! Ако вярваш, че идва ново време за България и виждаш себе си като част от тази промяна или търсиш мястото, в което принадлежиш, най-вероятно Църква „Пробуждане“ е твоето място!