Image

от 23 май

Image

от 23 май

"Пророческо училище" не е поредната програма или предмет, който просто да задълбочи твоите библейски познания. Това е кайрос момент за твоя живот, който ще даде ново измерение на ходенето ти с Бог и живота на вяра, който си призован да водиш. Обичам да напомням на вярващите, че в деня на нашето новорождение Святият Дух започва да живее в нас. Той е Този, Който ни зарежда и изпълва със сила. За да може църквата да изпълни мисията си докрай, Святият Дух ни е дал свръхестествената благодат, наречена Дарбите на Духа. В този предмет ще научим повече за личността на Святия Дух, за това как да разпознаваме Божия глас, защото истината е, че всеки един от нас го чува. Ще говорим за сънища, видения, както и за дара на пророка. Нямам търпение да те видя в ZOOM!

Тайното лице на Бога

Как да чуваш Божия глас?

Дарбите на Духа

Пророческо служение

Тълкуване на сънища и видения

Image

Пастор Максим Асенов

Четири ексклузивни сесии на живо с Пастор Максим Асенов в затворена ZOOM стая

Q&A Бонус сесия

Работен конспект

Достъп до затворена платформа за обучение

Достъп до специален Telegram канал с Пастор Максим

Дневни предизвикателства и задачи

Подарък - Пътеводител за тълкуване на сънища

Покана за "Вечер на Съживление" с Пастор Максим Асенов

Член ли сте на Пробуждане?(Required)