Повече за предмета: Всичко, което се гради, започва с основи. Основите на нашата вяра се наричат доктрини.В този предмет ще …

Повече за предмета: Исус умря не само за да бъдеш спасен, но и да си напълно праведен, изцелен и да …