ОКТОМВРИ 2022 - МАЙ 2023

ОКТОМВРИ 2022 - МАЙ 2023

8 МЕСЕЧНО
ОБУЧЕНИЕ
Учи онлайн или на място с помощта на подробни лекции и готови работни конспекти за затвърждаване на наученото.
ТОП ЛЕКТОРИ
ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ
Получи знания от доказани специалисти, които ще ти предадат своя опит и умения наготово.

СПЕЦИАЛНА
ПЛАТФОРМА

Влез в нова среда за растеж, където ще обменяш опит и получаваш знания/съвети за нови възможности.
8 МЕСЕЧНО
ОБУЧЕНИЕ
Учи онлайн или на място с помощта на подробни лекции и готови работни конспекти за затвърждаване на наученото.
ТОП ЛЕКТОРИ
ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ
Получи знания от доказани специалисти, които ще ти предадат своя опит и умения наготово.

СПЕЦИАЛНА
ПЛАТФОРМА

Влез в нова среда за растеж, където ще обменяш опит и получаваш знания/съвети за нови възможности.

“Училище на Словото и Духа”, е специално подготвена учебна програма, която съдържа най-основните и важни предмети в изучаването на Библията. Ако никога не си минавал систематизирано библейско обучение, курс или училище – то това е силно препоръчително за теб.

Това училище е за всички онези, които искат повече, търсят повече и няма да се задоволят с нивото, на което са. Това е училище за хора, които са готови да променят стереотипи и непоколебимо да преследват това, което Бог прави.

“Училище на Словото и Духа”, е специално подготвена учебна програма, която съдържа най-основните и важни предмети в изучаването на Библията. Ако никога не си минавал систематизирано библейско обучение, курс или училище – то това е силно препоръчително за теб.

Това училище е за всички онези, които искат повече, търсят повече и няма да се задоволят с нивото, на което са. Това е училище за хора, които са готови да променят стереотипи и непоколебимо да преследват това, което Бог прави.

Основи на вярата

Кои са основните доктрини, как се формират те, какво представляват църковните креда и защо са написани.

Основите на Христос

Облагите от изкупителното дело на Исус Христос, както и фундаменталните доктрини на Христос в светлината на Евреи 6.

Библията

Общ поглед върху Писанията и тяхното съдържание. Науката библиология, методите за библейско изучаване и общ преглед на Стария и Новия Завет.

Божият Характер

Как да познаваме Бог, Неговия характер, качества и естество.

Божествено изцеление

Защо Божията воля е да бъдем изцелени; Животопроменящи принципи на изцеление; Какви са пречките за изцеление.

Молитва

Какво представлява молитвата, видовете молитва, повече за молитвата на езици и ходатайството.

Живот на поклонение

Повече за мисията на всеки вярващ цялото тяло Христово трябва да бъде поклонник! Важността на поклонението и хвалението.

Властта на вярващия

Какво представлява властта, от къде произлиза и какво притежаваме ние като вярващи.

Църковна история

Оссновната църковна история, да ни даде поглед върху ключови събития и да ни покаже как църквата винаги се е справяла.

Дарби на Духа

Повече за личността на Святия Дух, както и за деветте дарби описани в 1 Коринтяни 12:8-11.

Петкратно служение

По-голямо разбиране за петкратното служение, от къде е дошло и защо е било дадено.

Еклесиология

Произхода, функцията и важността на църквата във времето, в което живеем.

Основи на вярата

Кои са основните доктрини, как се формират те, какво представляват църковните креда и защо са написани.

Библията

Общ поглед върху Писанията и тяхното съдържание. Науката библиология, методите за библейско изучаване и общ преглед на Стария и Новия Завет.

Молитва

Какво представлява молитвата, видовете молитва, повече за молитвата на езици и ходатайството.

Петкратно служение

По-голямо разбиране за петкратното служение, от къде е дошло и защо е било дадено.

Методи за изучаване на Библията

Как да вземете максимума от Божието Слово и как да го изучавате най-продуктивно!

Основите на Христос

Облагите от изкупителното дело на Исус Христос, както и фундаменталните доктрини на Христос в светлината на Евреи 6.

Властта на вярващия

Какво представлява властта, от къде произлиза и какво притежаваме ние като вярващи.

Църковна история

Основната църковна история, да ни даде поглед върху ключови събития и да ни покаже как църквата винаги се е справяла.

Еклесиология

Произхода, функцията и важността на църквата във времето, в което живеем.

Святият Дух

Третото лице на Бог, повече за Него, характерът и личността Му.

Божият Характер

Как да познаваме Бог, Неговия характер, качества и естество.

Живот на поклонение

Повече за мисията на всеки вярващ цялото тяло Христово трябва да бъде поклонник! Важността на поклонението и хвалението.

Дарби на Духа

Повече за личността на Святия Дух, както и за деветте дарби описани в 1 Коринтяни 12:8-11.

Божествено изцеление

Защо Божията воля е да бъдем изцелени; Животопроменящи принципи на изцеление; Какви са пречките за изцеление.

Вяра

Вярата е валутата ни в духовният свят. Но как да я използваш?

КАНДИДАТСТВАЙ ТУК

Image

КАНДИДАТСТВАЙ ТУК

Image