“Училище на Словото и Духа”, е специално подготвена учебна програма, която съдържа най-основните и важни предмети в изучаването на Библята. Ако никога не си минавал систематизирано библейско обучение, курс или училище – то това е силно препоръчително за теб.

Това училище е за всички онези, които искат повече, търсят повече и няма да се задоволят с нивото, на което са. Това е училище за хора, които са готови да променят стереотипи и непоколебимо да преследват това, което Бог прави.

Image

Предмети

Програмата включва следните предмети, както и допълнителни материали във FB Групата.

Основи на Вярата

Основите на Христос

Библията: Стар и Нов Завет

Живот на Поклонение

Молитва

Божият Характер

Пневматология

Финанси и Настойничество

Петкратно Служение

Властта на Вярващия

Мисии и Евангелизъм

Еклесиология