БИБЛЕЙСКО ИЗУЧАВАНЕ

ВСЯКА СРЯДА – 19:30

Ежеседмичното Библейско Изучаване на Църква Пробуждане

СЕДМИЦА НА ГРУПИТЕ

18-24 МАРТ 2019

Седмица на групите – www.awakening.bg/groups

MOMENTUM

31 МАРТ 2019 – 19:45

Специално време за всички млади!

ДНИ НА ОСВЕЖАВАНЕ 2019

12-16 АВГУСТ 2019

Ежегодишния летен лагер на Пробуждане – www.awakening.bg/fresh