СЪБИТИЯ

Църква Пробуждане: Всяка неделя от 13:45 и 16:45; София, ул. Върбица 12; Театро

РЕДОВНИ СЪБРАНИЯ

ВСЯКА НЕДЕЛЯ в 13:45 и 16:45

Библейско Изучаване

БИБЛЕЙСКО Изучаване

Всяка сряда в 19:30

Църква Пробуждане; Спектакъл Вечният Подарък; 13 Декември; 19:30; Театро