СЪБИТИЯ

РЕДОВНИ СЪБРАНИЯ

ВСЯКА НЕДЕЛЯ в 13:45 и 16:45

БИБЛЕЙСКО Изучаване

Всяка сряда в 19:30

05 ЮЛИ – 20:00
ПОНЕДЕЛНИК НА ЕКИПИТЕ

11 АВГУСТ – 18:45
ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

ДНИ НА ОСВЕЖАВАНЕ
в банско

18 АВГУСТ 16:45
ПОСВЕЩЕНИЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

19-25 АВГУСТ
СЕДМИЦА НА ГРУПИТЕ

СЕДМИЦА НА ГРУПИТЕ
15 ЮЛИ – 21 ЮЛИ

ПОСВЕЩЕНИЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ
21 ЮЛИ – 16:45

Пътувания

по стъпките на исус
в израел