СЪБИТИЯ

Църква Пробуждане: Всяка неделя от 13:45 и 16:45; София, ул. Върбица 12; Театро

РЕДОВНИ СЪБРАНИЯ

ВСЯКА НЕДЕЛЯ в 13:45 и 16:45

Библейско Изучаване

БИБЛЕЙСКО Изучаване

Всяка сряда в 19:30

ВСЯКА НЕДЕЛЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ

Етикет на Величие 2

28 НОЕМВРИ 2019 – 19:30

Максим Асенов; Самоков 28 Ноември; 19:30

03 ноември – 13:45 & 16:45

Причастие/Евхаристия

04 ноември – 18:45

Понеделик на Екипите

10 ноември – 18:45

Презареждане

17 ноември – 16:45

Посвещение

18 ноември – 24 ноември

Седмица на Групите
Църква Пробуждане; Спектакъл Вечният Подарък; 13 Декември; 19:30; Театро