СЪБИТИЯ

Църква Пробуждане: Всяка неделя от 13:45 и 16:45; София, ул. Върбица 12; Театро

РЕДОВНИ СЪБРАНИЯ

НЕДЕЛЯ в 13:45 и 16:45

Библейско Изучаване

БИБЛЕЙСКО Изучаване

Всяка сряда в 19:30

Библейско Изучаване

Awakening International

Всяка неделя в 10:45

ВСЯКА НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ

02 февруари – 13:45 & 16:45

02 февруари – 19:15

03 февруари – 18:45

17-23 февруари

23 февруари – 16:45