СЪБИТИЯ

РЕДОВНИ СЪБРАНИЯ

ВСЯКА НЕДЕЛЯ в 13:45 и 16:45

БИБЛЕЙСКО Изучаване

Всяка сряда в 19:30

01 СЕПТЕМВРИ 13:45 & 16:45
ЕВХАРИСТИЯ/ПРИЧАСТИЕ

02 СЕПТЕМВРИ – 19:45
ПОНЕДЕЛНИК НА ЕКИПИТЕ

08 СЕПТЕМВРИ – 18:45
ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

ВИП/ЧЛЕНСКО СЪБРАНИЕ
21 СЕПТЕМВРИ

ПОСВЕЩЕНИЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ
22 СЕПТЕМВРИ – 16:45

СЕДМИЦА НА ГРУПИТЕ
23-29 СЕПТЕМВРИ

МОМЕНТУМ
28 СЕПТЕМВРИ

ДАМСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛЯТО“
19 ОКТОМВРИ

Пътувания

по стъпките на исус
в израел