СЪБИТИЯ

Църква Пробуждане: Всяка неделя от 13:45 и 16:45; София, ул. Върбица 12; Театро

РЕДОВНИ СЪБРАНИЯ

ВСЯКА НЕДЕЛЯ в 13:45 и 16:45

Библейско Изучаване

БИБЛЕЙСКО Изучаване

Всяка сряда в 19:30

ВСЯКА НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ

ВСЯКА НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ

13 януари – 13:45 & 16:45

19 януари – 19:15

26 януари – 16:45

20-26 ЯНУАРИ