СЪБИТИЯ

РЕДОВНИ СЪБРАНИЯ

ВСЯКА НЕДЕЛЯ в 13:45 и 16:45

БИБЛЕЙСКО Изучаване

Всяка сряда в 19:30

всяка неделя през май в църква пробуждане

22 ЮНИ
ДАМСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛЯТО“

Пътувания

ДНИ НА ОСВЕЖАВАНЕ
в банско

По стъпките на апостол павел
в гЪРЦИЯ

по стъпките на исус
в израел