сеем в бъдещето!

Защо даваме в църквата? 

“Всяко добро и всеки съвършен дар са дадени от горе” (Яков 1:17).

Като добри настойници, ние се грижим за всичко, което ни е поверено, и с радост го споделяме. С благодарност ние почитаме Бог с нашите финанси и инвестираме в Неговата общност – църквта.

Какво е десятък? 

Десятък означава да дадеш 10% от общия си доход на църквата. Десятъкът е Библейски принцип. Бог ни призовава да му се доверим с 10% от нашите финанси, като по този начин Му даваме възможност да ни благослови и снабди изобилно – нас и нашите семейства.

“Донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и Ме опитайте сега за това, казва Господ на Силите, дали няма да ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, така че да не стига място за него. (Малахия 3:10)

Отвъд десятъка

Ние сме църква на щедрост и вярваме, че заедно можем да донесем положителна промяна в България и света. Дарявайки финанси отвъд десятъка ни, ние сеем щедро в бъдещето на нашата нация. Даваме възможност на всеки да участва в изграждането на църквата, споделянето на Божието слово и промяната на стотици хиляди животи всеки ден.

Плодове на щедростта ти

Сгради

нови локации

Онлайн

Неделно преживяване

Мисии и благотворителност

Социални
инициативи

Вече 7 години, в партньорство с Фондация “В теб” храним бедните, лекуваме болните и обичаме необичаните. Научете повече за множеството ни инициативи, които сбъдват мечти и променят животи.

Prayer Network
Участвай с бизнес за ремонт на сградата

Титуляр: Църкви на Пълното Евангелие

Банка: Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG52FINV91501216848282

BIC: FINVBGSF

Основание: Фонд сгради

ЛИП - кандидатствай
Словото и Духа - кандидатствай
Грижа
Стаж
Дом на чудеса
Стани доброволец
Водно кръщение
Представи се
Ела на гости
Курс "Опознай Пробуждане"