РОЖДЕСТВЕН АЛБУМ
„ВЕЧНИЯТ ПОДАРЪК“

Исус да бъде издигнат,
хората далеч от Него да го познаят
изграждайки църква която да бъде фактор на промяна за света около нея!

Повече за нас
 

Ние обичаме Бог, обичаме и хората!
Съществуваме за да внесем надежда и вяра в Бога в културата и живота на хората.
Живеем за да кажем, че Исус Христос е жив и Той все още върши чудеса и днес!


пастор
Максим и Теодора Асенови

Нашите главни пастори,
Максим и Теодора имат сърце за Пробуждането на нашата нация
чрез посланието на Добрата Вест. Те вярват, че силното семейство лежи в основата на успешното служение.

РЕДОВНИ СЪБРАНИЯ

КОГА?

  • Неделя – 16:45

КЪДЕ?

  • София, ул. Васил Друмев 37

КАК?

  • 0898/902829
  • mail@awakening.bg