МИСИЯ

Исус да бъде издигнат,
хората далеч от Него да го познаят
изграждайки църква която да бъде фактор на промяна за света около нея!

КУЛТУРА


Това е нашето ДНК (Директива на Нашите Качества) или нещата, от които сме изградени. Културата е определяща за всяко едно общество и дава облик на хората, които са част от него. Културата на Църква “Пробуждане” се състои от Библейски модели за живот, които ти помагат да опознаеш Бог. Това е културата на една личност- Исус Христос!

Това е нашата основа. В Църква Пробуждане вярваме, че за да градим трябва да имаме дълбоки и непоклатими основи.


„Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос.“

ВИДЕНИЕ

Пробуждане е дом, в който всички възрасти и националности се чувстват добре дошли.

В Пробуждане има култура на любов и приемане, която оставя следа в обществото.

Пробуждане е център за хваление и поклонение със съвременен християнски звук, който разтърсва Балканите и Източна Европа.

Пробуждане е общество от мъже и жени, лидери, които разширяват Божието Царство, всеки в своята област.

Пробуждане е църква, която започва нови църкви.

Пробуждане е църква, която е съвременна, но пълна със Словто и Духа.

В Пробуждане чудеса, спасение и изцеление и норматив.

В Пробуждане църква, която достига множествата, но се грижи за всеки един поотделно.

В Пробуждане винаги мислим за идните поколения.

В Пробуждане храним бедните, лекуваме болните и обичаме необичаните.