ТОВА СМЕ НИЕ

Пробуждане е църква, която вярва в Исус, обича Бог и хората!

Пробуждане е съвременна християнска църква. Обичаме Исус и целта ни е да споделим за Неговата любов на нашия град и държава. Страстни сме за местната църква, и мисията ни е тя да бъде фактор на промяна за света около нея.

Църква Пробуждане е основана през 2015 от Пастор Максим и Теодора Асенови в София, България. Чрез проповядването на Божието Слово и автентичната атмосфера на събранията си, Пробуждане достига хиляди в София и десетки хиляди чрез онлайн платформата си.

МАКСИМ И ТЕОДОРА АСЕНОВИ

ГЛАВНИ ПАСТОРИ НА ЦЪРКВА ПРОБУЖДАНЕ

Пастор Максим и Теодора Асенови са проповедници на евангелието, страстни за разширяването на Божието Царство и запленени да виждат хора, които се прибижават към Исус. Те са посветили целия си живот в изграждането на местната църква и това тя да бъде фактор на промяна за света около нея

пастор Максим и Теодора АсеновиПОВЕЧЕ ЗА ТЯХ
мисията на църква пробуждане

Исус да бъде издигнат,
хората далеч от Него да го познаят
изграждайки църква която да бъде фактор на промяна за света около нея!

КУЛТУРА

Нашето ДНК е изградено от ценности – важни за нас Библейски модели на поведение. Ценностите, които ни правят това, което сме. Ценностите, от които се заформя и ражда НАШАТА КУЛТУРА! Културата е определяща за всяко едно общество и дава облик на хората, които са част от него. Културата на Църква „Пробуждане” се състои от Библейски ценности за живот, които ни помагат да опознаем Бог. Ако трябва да опишем тази култура и ценности с една дума, това е ИСУС!

ПОЧИТ, ИЗРАЗЕНА В ОТНОШЕНИЕ
Всеки човек е разпознат и отпразнуван, защото е различен. (Римляни 12:10)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Преследваме взаимоотношения- те са в основата на всичко, което правим.

(Йоан 15:13)

СТИЛ НА ЖИВОТ ЛИДЕРСТВО
Виждаме себе си като разрешението, не като нуждата.

(Матей 9:35-38)

ЩЕДРОСТ
Даваме най-доброто от себе си и правим всичко от сърце.
(Притчи 22:9)

СВРЪХЕСТЕСТВЕНО ЕСТЕСТВЕНО
Живеем естествено, но сме в очакване, че Бог може да направи чудо всеки момент.

(2 Коринтяни 3:6-11)

РЕД
Бог е Бог на реда. Спазвайки Божия ред, правим повече място за Него.
(1 Коринтяни 14:33)

МОЛИТВА
В молитва ние управляваме живота си.
(1 Солунци 5:17)

УЧЕНИЧЕСТВО
Постоянно се учим и предаваме наученото. Благословението не спира, а започва с нас.
(2 Тимотей 2:2)

ДОБРАТА НОВИНА
Не се срамуваме да споделяме
вярата си в Исус и да достигаме хората, които са далеч от Бог.
(Матей 28:19-20)

ЖИВОТ НА ПОКЛОНЕНИЕ
Не просто песен, а начин на живот. Най-висшата привилегия, дадена ни от Бог.
(Йоан 4:23-24)

Видение: Църква, в която всички възрасти и националности се чувстват добре дошли; Дом пълен с култура на любов и приемане, която оставя следа в обществото; Център за Хваление и Поклонение със съвременен християнски звук, който разтърсва Баканите и Източна Европа; Общество от мъже и жени, лидери, които разширяват Божието Царство, всеки в своята област; Църква, която започва нови църкви; Църква, която е съвременна, но пълна със Словото и Духа; Църква, в която зудеса, спасение и изцеление са нормални; Църква, която достига множествата, но се грижи за всеки един поотделно; Църква, която винаги мисли за идните поколения; Църква, която храни бедните , лекуваме болнте и обичаме необичаните;
Това сме ние: Почит, изразена в отношение; Взаимоотношение; Стил на живот лидерство; Щедрост; Свръхестествено естествено; Ред; Молитва; Ученичество; Добрата новина; Живот на поклонение;

ВИДЕНИЕ

 • Църквав която всички възрасти 
  и националности се чувстват добре дошли.
 • Дом, пълен с култура на любов и приемане, която оставя следа в обществото.
 • Център на хваление и поклонение със съвременен християнски звук, който разтърсва Балканите и Източна Европа.
 • Общество от мъже и жени, лидери, които разширяват Божието Царство- всеки в своята област.
 • Църквакоято започва нови църкви.
 • Църквакоято е съвременна, но пълна със Словото и Духа.
 • Църквав която чудеса, спасение и изцеление са нормални.
 • Църквакоято достига множествата, но се грижи за всеки един поотделно.
 • Църква, което винаги мисли за идните поколения.
 • Църквакоято храни бедните, лекува болните и обича необичаните. 

ЛОКАЦИЯ

София