КАКВО СЕ СЛУЧИ С МЕН?

Толкова се радваме за решението, което взе да последваш Исус Христос като свой Господ и Спасител, и да Го поканиш да живее в сърцето ти!

С решението да приемеш Исус Христос, е започнал най-вълнуващият сезон в твоя живот! Същевременно това не е краят на преживяването, а началото на един процес, в който ще се научиш как да познаваш Исус, а Той ще прояви Своята любов в живота ти.

Божието Слово е категорично, че спасението идва чрез вяра в сърцето и изповед от устата. От момента, в който си се помолил с молитва за спасение, Исус е дошъл да живее в сърцето ти. Според Библията ти си ново творение, което никога преди не е съществувало.

КАКВО СЕ СЛУЧИ С МЕН?

Толкова се радваме за решението, което взе да последваш Исус Христос като свой Господ и Спасител, и да Го поканиш да живее в сърцето ти!

С решението да приемеш Исус Христос, е започнал най-вълнуващият сезон в твоя живот! Същевременно това не е краят на преживяването, а началото на един процес, в който ще се научиш как да познаваш Исус, а Той ще прояви Своята любов в живота ти.

Божието Слово е категорично, че спасението идва чрез вяра в сърцето и изповед от устата. От момента, в който си се помолил с молитва за спасение, Исус е дошъл да живее в сърцето ти. Според Библията ти си ново творение, което никога преди не е съществувало.

“Защото, ако с устата си изповядваш, че Исус е Господ, и със сърцето си повярваш, че Бог Го възкреси от мъртвите, ще се спасиш; със сърце вярваме, за да получим оправдаване, а с уста изповядваме, за да получим спасение.”

(Римляни 10:9-10)

“Защото, ако с устата си изповядваш, че Исус е Господ, и със сърцето си повярваш, че Бог Го възкреси от мъртвите, ще се спасиш; със сърце вярваме, за да получим оправдаване, а с уста изповядваме, за да получим спасение.”

(Римляни 10:9-10)БИБЛИЯТА

Библията е пълна с мъдрост и скъпоценно знание и ни разкрива истината за това, кой е Бог. Ако искаш да знаеш повече за Бог и Неговите обещания, четенето на Библията е следващата ти стъпка.

Да четеш Библията всеки ден може да промени живота ти. Божието Слово ще донесе надежда, насърчение, водителство и практични съвети за всяка една ситуация срещу, която се изправяш.

"Цялото Писание е Боговдъхновено..."
(2 Тимотей 3:16)

БИБЛИЯ НА ТЕЛЕФОНА

Апликацията "Тhe Bible App" ти позволява да четеш Библията систематизирано, да споделяш стихове, да маркираш любимите си пасажи и още много.

СВАЛИ АПЛИКАЦИЯТА

МОЛИТВА

Молитвата е просто разговор с Бог, в който ти споделяш своите най-съкровени мечти, желания, дори и тревоги с Бог. Отваряш сърцето си и Му говориш от сърце. В молитвата има огромна сила и Библията ни учи, че когато ти се молиш, Бог чува, и Той е там, за да ти помогне, особено когато твоята молитва е основана на Неговото Слово и Неговите обещания.
ЦЪРКВА

Ако все още не си намерил своята местна църква, която да посещаваш, общението е нещо изключително важно за теб като християнин. Да бъдеш част от местна църква е много полезно за всеки вярващ. В църквата ще срещнеш хора, които са взели решението да следват Исус Христос преди теб, които са минали дълъг път с Господа, познават Библията и знаят как да ти помогнат в това да живееш като християнин в 21 век.

Искам да съм част от Църква Пробуждане

БИБЛИЯТАБиблията е пълна с мъдрост и скъпоценно знание и ни разкрива истината за това, кой е Бог. Ако искаш да знаеш повече за Бог и Неговите обещания, четенето на Библията е следващата ти стъпка.

Да четеш Библията всеки ден може да промени живота ти. Божието Слово ще донесе надежда, насърчение, водителство и практични съвети за всяка една ситуация срещу, която се изправяш.

"Цялото Писание е Боговдъхновено..."
(2 Тимотей 3:16)

БИБЛИЯ НА ТЕЛЕФОНА

Апликацията "Тhe Bible App" ти позволява да четеш Библията систематизирано, да споделяш стихове, да маркираш любимите си пасажи и още много.

СВАЛИ АПЛИКАЦИЯТА

МОЛИТВАМолитвата е просто разговор с Бог, в който ти споделяш своите най-съкровени мечти, желания, дори и тревоги с Бог. Отваряш сърцето си и Му говориш от сърце. В молитвата има огромна сила и Библията ни учи, че когато ти се молиш, Бог чува, и Той е там, за да ти помогне, особено когато твоята молитва е основана на Неговото Слово и Неговите обещания.

ЦЪРКВААко все още не си намерил своята местна църква, която да посещаваш, общението е нещо изключително важно за теб като християнин. Да бъдеш част от местна църква е много полезно за всеки вярващ. В църквата ще срещнеш хора, които са взели решението да следват Исус Христос преди теб, които са минали дълъг път с Господа, познават Библията и знаят как да ти помогнат в това да живееш като християнин в 21 век.

Искам да съм част от Църква Пробуждане