следващи стъпки

добре дошъл в „нов съм“

Толкова се радвамe за решението, ти да последваш Исус Христос като свой Господ и Спасител и да Го поканиш да живее в сърцето ти!

С решението да приемеш Исус Христос е започнал най-вълнуващият сезон в твоя живот! Същевременно това не е краят на преживяването, а началото на един процес, в който ще се научиш как да познаваш Исус, а Той ще прояви Своята любов в живота ти.

Тази видео поредица цели да ти помогне в твоята новооткрита християнска вяра както и е Първа Част от Курса за Посвещение в Църква Пробуждане!

Какво се случи с мен?


Тази видео поредица цели да ти помогне в твоята новооткрита християнска вяра. С решението да приемеш Исус Христос е започнал най-вълнуващият сезон в твоя живот! Същевременно това не е краят на преживяването, а началото на един процес, в който ще се научиш как да познаваш Исус, а Той ще прояви Своята любов в живота ти.


СЕГА КАКВО?


Божието Слово е пълно с мъдрост и скъпоценно знание, което за теб като християнин е толкова съществено. Молитвата е просто разговор с Бог, в който ти споделяш своите най-съкровени мечти, желания, дори и тревоги с Бог.

Ако все още не си намерил своята местна църква, която да посещаваш, общението е нещо изключително важно за теб като християнин.


ТРИ ВАЖНИ НЕЩА, В КОИТО ВЯРВАМЕ


Можеш да намериш нашето ДНК, видение и мисия – тук.

Църквата е обществото, което Исус Христос дойде да започне. Църквата е общество от мъже и жени, които вярват в това, че Исус Христос е Пътят, Истината и Животът. Заедно в единство ние споделяме тази Блага вест, също наречена Евангелие, с целия свят, като протягаме ръка на помощ, вяра и любов, говорейки, че Исус Христос е Господ.КАКВА Е ТАЗИ ЦЪРКВА?


За много хора протестантска евангелска църква не значи нищо, затова нека да погледнем общата перспектива- по света има 2,5 млрд християни. 900 млн от тях са този вид християни протестанти и само 200 млн са православни. Сега можеш да придобиеш представа колко много църкви по света са като Пробуждане.


ДНК


ДНК е съкращение от Директива на нашите качества- това е просто начин, по който сме го измислили, за да го казваме за себе си, но всъщност това, което представлява ДНК-то, са нашите ценности.

Всяка организация или семейство по света има различни ценности. Ценностите са неща, които имат стойност, които са важни на едно място. Не на всяко място ценностите са еднакви, и това, което е стойностно и важно за едно семество, може да не е непременно стойностно и важно за друго семейство.

Добре дошъл в църква пробуждане

Ще се радваме да се свържеш с нас или да те видим на църква! Добре дошъл си на всяко едно от нашите редовни събрания!

Ако искаш да се посветиш в Църква Пробуждане и след като си изгледал ЧАСТ 1 по-горе, да гледаш и ЧАСТ 2 – свържи се с нас

СТАНИ ЧЛЕН НА ЦЪРКВА ПРОБУЖДАНЕ

Видеата, които току що изгледа са ЧАСТ 1 от Курс за Посвещение в Църква Пробуждане.

Ако искаш да бъдеш член на Църква Пробуждане и да пристъпиш към ЧАСТ 2 – попълни формата.